Odpadové hospodářstvíKontaktní osobou pro odpadové hospodářství je místostarosta Jiří Růžička (kontakt: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz) a pan Pavel Peroutka (kontakt: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz)
Harmonogram svozu BIOV případě zájmu o BIO popelnici k rodinnému domu kontaktujte paní Šímovou, kontakt: 380 331 680, simova@velesin.cz


INFORMACE - ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ


Místo pro odkládání větví se nachází v areálu Zemědělského družstva ve Velešíně - kruhové hnojiště. Odevzdávají se jen větve, stromky, túje. Upozorňujeme občany, že na toto místo nepatří tráva, listí, pařezy od stromů.

Zpráva o hospodaření s odpady za rok 2022


Na přiložených letácích přinášíme informace o tom, proč je dobré recyklovat oleje vzniklé v domácnostech.


Děkujeme, že třídíte.

Leták 1Leták 4


https://www.youtube.com/watch?v=Ob_wXZPFeNs


https://www.youtube.com/watch?v=Jpe4MM-fKmk


https://www.youtube.com/watch?v=Uu2AE_WXa6M
Zpravodaj EKO-KOM - aplikace Kamtridit.cz

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2023/03/Zpravodaj-Ekokomunikace-01-2023.pdfHarmonogram svozu odpadu v roce 2023

Vážení spoluobčané,

v přiloženém letáku naleznete základní informace o odpadovém hospodářství města Velešín pro rok 2023 a harmonogram svozu komunálního a tříděného odpadu.

Dovolujeme si upozornit, že v období od dubna do října 2023 bude probíhat svoz nádob 110 l pouze 1x za 14 dní, a to v lichém týdnu. Velešín je svážen v pondělí, místní části v pátek. První dubnový svoz 110 l nádob tedy proběhne ve Velešíně 10. 04. 2023, v místních částech 14. 04. 2023.


Informace občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021


Jak správně třídit elektro - červené kontejnery
Informace - nádoby separace před SD
Před sběrným dvorem jsou umístěny nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, textil a jedlý olej.ANALÝZA SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE MĚSTĚ VELEŠÍNhttps://www.velesin.cz/zprava-1883/videozurnaly-mesta-velesin-2019/ - viz videožurnál červenec/srpen 2019
logo EU logo MMR

Kalendář akcíZOBRAZIT

Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolis


logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste