Odpadové hospodářstvíKontaktní osobou pro odpadové hospodářství je místostarosta Jiří Růžička (kontakt: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz) a pan Pavel Peroutka (kontakt: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz)
Harmonogram svozu odpadu v roce 2024

Vážení spoluobčané,

v přiloženém letáku naleznete základní informace o odpadovém hospodářství města Velešín pro rok 2024,  harmonogram svozu komunálního a tříděného odpadu, bioodpadu a harmonogram pytlového svozu.

Dovolujeme si upozornit, že od 01. 01. 2024 dojde ke změně frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů. Svoz nádob 110 l bude probíhat po celý rok 1x za 14 dní, a to vždy v pondělí v lichém týdnu.


Harmonogram svozu BIO + Pytlový svoz tříděného odpadu od RDV případě zájmu o BIO popelnici k rodinnému domu kontaktujte paní Šímovou, kontakt: 380 331 680, simova@velesin.cz

INFORMACE - ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ


Místo pro odkládání větví se nachází v areálu Zemědělského družstva ve Velešíně - kruhové hnojiště. Odevzdávají se jen větve, stromky, túje. Upozorňujeme občany, že na toto místo nepatří tráva, listí, pařezy od stromů.

Zpráva o hospodaření s odpady za rok 2022


Na přiložených letácích přinášíme informace o tom, proč je dobré recyklovat oleje vzniklé v domácnostech.


Děkujeme, že třídíte.

Leták 1Leták 4


https://www.youtube.com/watch?v=Ob_wXZPFeNs


https://www.youtube.com/watch?v=Jpe4MM-fKmk


https://www.youtube.com/watch?v=Uu2AE_WXa6MZpravodaj EKO-KOM - aplikace Kamtridit.cz

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2023/03/Zpravodaj-Ekokomunikace-01-2023.pdfInformace občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021


Jak správně třídit elektro - červené kontejnery
Informace - nádoby separace před SD
Před sběrným dvorem jsou umístěny nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, textil a jedlý olej.ANALÝZA SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE MĚSTĚ VELEŠÍNhttps://www.velesin.cz/zprava-1883/videozurnaly-mesta-velesin-2019/ - viz videožurnál červenec/srpen 2019
logo EU logo MMR

Kalendář akcíZOBRAZIT

Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolis


logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste