Odpadové hospodářství


INFORMACE EKO-KOM

Informace o množství odpadů z obalů, které město vytřídilo v období od 01. 10. do 31. 12. 2018 a předalo k využití + informace o výši odměny, kterou město získalo od společnosti EKO-KOM, a.s.

Odměna za zajištění zpětného odběru                 27 083,00 Kč

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

Papír                         21,420 t                                   20 758,11 Kč

Plast                            9,649 t                                  42 118,68 Kč

Sklo                           11,078 t                                  10 697,05 Kč

Kovy                            1,970 t                                       277,38 Kč

Nápojový karton          0,471 t                                    1 672,05 Kč

Celkem                     44,588 t                                  75 523,27 Kč


Poplatek za komunální odpad na rok 2019

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.

VS: (č. domu)4

Poplatek za KO na rok 2019 byl stanoven ve výši 660,- Kč/osobu. Splatnost poplatku 30. 06. 2019.


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU BŘEZEN 2019 – PROSINEC 2019

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od března 2019 do prosince 2019 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

BŘEZEN

Pátek: 1.3., 15.3.

DUBEN – LISTOPAD – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 5.4.

Poslední svoz: 29.11.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu státních svátků (pátek 19.4. a 5.7.) proběhnou svozy v náhradním termínu: čtvrtek 18.4., čtvrtek 4.7.

PROSINEC – 1x měsíčně

Pátek: 6.12.


Elektronický zpravodaj o odpadech

Informace - sběr úsporek a zářivek na sběrném dvoře


Informace o možnosti bezplatného získání kompostéru do domácnosti

Město Velešín jako člen Sdružení obcí mikroregionu Pomalší nabízí možnost získání domácího kompostéru do domácnosti. Sdružení plánuje podání žádosti o dotaci prostřednictvím OPŽP.

Je možné si vybrat ze 3 velikostí. Jedná se o vysokopevnostní kompostéry o objemu 1000 l, 1500 l a 2000 l. Tloušťka stěny: min. 7 mm (ovlivňuje kvalitu a životnost kompostéru), váha: min. 27 až 32 kg (ovlivňuje stabilitu konstrukce), maximální výška kompostéru: 115 cm.

V případě zájmu kontaktujte: Radka Šímová, tel.: 380 331 680, 380 331 541;

                                              Jiří Růžička, tel.: 380 332 787, email: ruzicka@velesin.cz.

Termín přihlášek: do 15.7.2018.

IMG_8614

Informace - navýšení počtu nádob na bioodpad a separovaný odpad

Soubor ke stažení (PDF)Rozšířená stanoviště nádob - separovaný odpad


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY NA SBĚRNÉM DVOŘE

Pro občany města Velešín a okolních obcí, které mají možnost ukládat odpad (Ločenice, Mojné, Zubčice, Zvíkov) je upravena provozní doba.

od 1. 11. do 28. 2. je nová provozní doba na sběrném dvoře:

pondělí až čtvrtek                         11:00 – 16:00

pátek                                                9:00 – 16:00

sobota                                               8:00 – 13:00

od 1. 3. do 31. 10. je provozní doba na sběrném dvoře:

pondělí až čtvrtek                            12:00 – 17:00

pátek                                                 10:00 – 17:00

sobota                                               8:00 – 13:00

V případě výkupu odpadu (železo, barevné kovy, baterie) nebo uložení odpadu pro podnikatele je provozní doba:

od 1. 11. do 28. 2. provozní doba:

pondělí až pátek                            7:00 – 16:00

sobota                                               8:00 – 13:00

od 1. 3. do 31. 10. provozní doba:

pondělí až pátek                               7:00 – 17:00

sobota                                               8:00 – 13:00


Pavel Peroutka, odpadový hospodář

725 785 422, pavel.peroutka@email.cz


Informace - jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů a proč třídit a recyklovat odpadInformace o cestě odpadu

EKO-KOM, a.s.
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi