Městský úřad
e-podatelna


 
Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) a slouží pro podání ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo v rámci žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace o tom, jak získat ceritifikát, jsou uvedeny na adresách:


http://qca.postsignum.cz/
https://www.eidentity.cz/app 


Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu:


Městský úřad: podatelna@velesin.cz


Úřední hodiny: nepřetržitý provoz


Příjem a zpracování elektronického podání
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.

Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.


Seznam povolených formátů datových zpráv
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

  • formát *.doc

  • formát *.txt

  • formát *.rtf

  • formát *.pdf

  • formát *.xls

  • formát *.jpg

  • formát *.htm, *.html

V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát přijatelný.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

  • disketa 3,5" 1,44 MB

  • CD

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy (jakož i jakákoliv další sdělení) můžete zasílat na e-mail: mesto@velesin.czlogo EU logo MMR

Kalendář akcíZOBRAZIT

Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolis


logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste