AKTUÁLNÍ INFORMACE
Městský úřad
Svoz bioodpadu listopad 2021 - březen 2022

15.11.2021

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU LISTOPAD 2021 – BŘEZEN 2022


Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od listopadu 2021                       do března 2022 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 


LISTOPAD 2021


Pátek: 5.11., 19.11.


PROSINEC 2021


Pátek: 3.12., 17.12., 31.12.


LEDEN 2022


Pátek: 14.1., 28.1.


ÚNOR 2022


Pátek: 11.2., 25.2.


BŘEZEN 2022


Pátek: 11.3., 25.3.


V případě zájmu o BIO popelnici k rodinnému domu kontaktujte paní Šímovou, kontakt: 380 331 680, simova@velesin.cz
Oprava komunikace I/3 ve Velešíně - informace

10.6.2021

Od 11. 06. 2021 je silnice I. třídy u Velešína průjezdná pro všechna auta, včetně nákladních.

Dosud platná dopravní omezení byla způsobena opravou povrchu komunikace.

Nadále však bude v délce cca 500 metrů doprava řízena kyvadlově, semaforem. Důvodem omezení je budování křižovatky, která pro řidiče odbočující do Velešína znamená větší bezpečí.

Děkujeme za trpělivost.Koordinační situace stavby - I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK

19.3.2021


Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín zná svého vítěze!

26.3.2021

Architektonická soutěž ve Velešíně je ve finále. Vítězný návrh zpracovalo studio Karel Filsak architekti. Blahopřejeme všem výhercům, děkujeme společnosti CITY Upgrade a porotcům za spolupráci, která probíhala v příjemné atmosféře a zároveň měla kvalitní odbornou úroveň. Všechny soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí na webu soutěže https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/
Informace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.

Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019


Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017


Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Motivační program 2018 - ELEKTROWIN

17.9.2018

Sběrný dvůr ve Velešíně byl opatřen automatickou závorou. Nákup byl podpořen částkou 35.000 Kč z Motivačního programu ELEKTROWIN. Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi