AKTUÁLNÍ INFORMACE
Městský úřad


Informace - zpětný odběr žárovek

22.2.2021

Oznamujeme občanům, že klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného odběru, tudíž se od     01. 01. 2021 klasické a halogenové žárovky mohou odevzdat jak na sběrném dvoře, tak na městském úřadu do speciálních nádob.


Harmonogram svozu bioodpadu březen 2021 - prosinec 2021

16.2.2021

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od března 2021 do prosince 2021 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

BŘEZEN

Pátek: 5.3., 19.3.

DUBEN – LISTOPAD – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 1.4.

(UPOZORNĚNÍ: první dubnový svoz proběhne výjimečně ve čtvrtek, protože v pátek 2.4.2021 je svátek.

Další svozy budou již probíhat tradičně každý pátek.)

Poslední svoz: 26.11.

PROSINEC

Pátek: 3.12., 17.12.


Provoz MěÚ Velešín od 15.2. do odvolání

15.2.2021

Vážení návštěvníci MěÚ Velešín,


vlivem trvající situace v ČR platí od 15.2. do odvolání tato opatření:

- MěÚ Velešín je pro veřejnost otevřen v pondělí a středy, vždy mezi 7-9 a 14-17h (není nutno se objednat)

- Navštívit MěÚ je možno po telefonickém/mailovém objednání kdykoliv během provozní doby

- Pro úhradu poplatků (za odpad, psy) a další platby využijte přednostně bezhotovostní platby


Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.

VS úhrady poplatku za psa: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky) - poplatek viz OZV 6/2019,

VS úhrady poplatku za odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2021 byl stanoven ve výši 840 Kč/osobu).


 

Kontakty

starosta
Ing. Petr Vágner

tel.: 380 331 233; 603 508 786
e-mail: vagner@velesin.cz

místostarosta

Jiří Růžička

tel.: 380 332 787;739 026 248
e-mail: ruzicka@velesin.cz

vedoucí EO
Jana Štěpánková

tel.: 380 331 430
e-mail: stepankova@velesin.cz

hlavní účetní
Pavlína Prášková

tel.: 383 134 637
e-mail: praskova@velesin.cz

podatelna, matrika, ev. obyvatel
Hana Sobíšková

tel.: 380 331 541

e-mail: sobiskova@velesin.cz

matrika, ev. obyvatel
Markéta Zieglerová

tel.: 383 134 636
e-mail: zieglerova@velesin.cz

poplatky ze psů, ztráty a nálezy, zábor veřejného prostranství
Jitka Vraspírová

tel.: 383 134 635
e-mail: vraspirova@velesin.cz

poplatky za odpad, hřbitov
Radka Šímová

tel.: 380 331 680
e-mail: simova@velesin.cz

Informace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.

Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019


Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017


Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Motivační program 2018 - ELEKTROWIN

17.9.2018

Sběrný dvůr ve Velešíně byl opatřen automatickou závorou. Nákup byl podpořen částkou 35.000 Kč z Motivačního programu ELEKTROWIN. 
Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266


MěÚ Kaplice - informace ke kontrolám kotlů

3.11.2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Číst celé  


Chytrá mapa našeho města - Mapová aplikace Velešín

12.3.2016

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za Vaším domem a jak je velký? Zajímají vás omezení z hlediska územního plánování pro konkrétní lokalitu Vašeho města? Zajímá vás, jak Velešín vypadal v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na internetu.

Číst celé  


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi