AKTUÁLNÍ INFORMACE
Městský úřad


Hasiči ve Velešíně tisknou přípravky pro šití šňůr k rouškám

26.3.2020

foto_005foto_002foto_008

Hasiči ve Velešíně disponují moderní technologií, ovšem dočasně. V hasičské zbrojnici se díky SOŠ a SOU Kaplice, společnosti ENGEL a městu Velešín rozjela výroba přípravků na šití šňůr pro roušky, a to metodou 3D tisku. 

 

Číst celé  


Informace Finanční správy o přijatých opatřeních

17.3.2020

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob se od 16.3. 2020 dočasně uzavírá Územní pracoviště v Kaplici.

Na Územním pracovišti v Českém Krumlově bude podatelna otevřena v pondělí a ve středu od 8:00 hodin do 11:00 hodin.

Daňová pokladna bude otevřena pouze na Územním pracovišti v Českých Budějovicích a to pouze v pondělí a ve středu.

Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Více v tiskové zprávě v příloze.

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU BŘEZEN 2020 - PROSINEC 2020

19.2.2020

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od března 2020 do prosince 2020 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

BŘEZEN

Pátek: 6.3., 20.3.

DUBEN – LISTOPAD – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 3.4.

Poslední svoz: 27.11.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu státních svátků (pátek 10.4., 1.5. a 8.5.) proběhnou svozy v náhradním termínu: čtvrtek 9.4. , čtvrtek 30.4. a čtvrtek 7.5.

PROSINEC – 1x měsíčně

Pátek: 4.12.


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2020

1.1.2020

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2020 byl stanoven ve výši 780 Kč/osobu).


Splatnost poplatku ze psa - 30. 04. 2020.

Splatnost poplatku za komunální odpad - 30. 06. 2020.


Změny na Finančním úřadě v Kaplici

18.12.2019

Od 1.1. 2020 dochází k organizačním změnám ve Finanční správě, která se dotkne provozu finančního úřadu v Kaplici. Standardní činnosti (podatelna, poskytování informací, distribuce tiskopisů…) budou poskytovány v pondělí a středu mezi 8-17 h. Hotovostní placení daní lze uskutečnit na pobočkách FÚ v okresních městech, v Kaplici už to možné není. Více informací v přílohách.

Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019


Nevhodný odpad v kontejnerech na separovaný odpad - Velešínské nádraží

8.7.2019

Celkem již pravidlem se stává, že v kontejnerech na tříděný odpad (papír, plast, BIO), které jsou umístěné na Velešínském nádraží při okraji silnice, se nám hromadí odpad, který tam nepatří (igelity a jiné plasty, pytle s komunálním odpadem, mrtvá zvířata, zkažené maso).

Při svozu na konci června bylo v kontejneru na plast velké množství masa, které hnilo a po vysypání tak byla znehodnocena velká část materiálu, a tak odpad musel skončit na skládce.

Z důvodu bezohlednosti některých občanů, kteří to snad dělají "úmyslně", budou nádoby na BIO přemístěny na nová stanoviště a kontejnery na plast a papír budou zamčeny, aby tam nebylo již možné nevhodný odpad ukládat. 


Odpadový hospodářProjekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017


Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Motivační program 2018 - ELEKTROWIN

17.9.2018

Sběrný dvůr ve Velešíně byl opatřen automatickou závorou. Nákup byl podpořen částkou 35.000 Kč z Motivačního programu ELEKTROWIN. Upozornění

22.2.2018

V sekci "projekty, studie" zveřejňujeme návrhy na přemístění památníku obětem světových válek. Kdo má zájem, napište na podatelna@velesin.cz, který projekt se Vám nejvíce líbil.


Poděkování hasičům

13.9.2017

Na jednání Zastupitelstva města Velešín dne 11. 9. 2017 poděkoval starosta města našim hasičům za pomoc při likvidaci následků živelné pohromy 19. a 20. 8 2017. Zároveň předal zasahujícím hasičům i poděkování, které zaslala Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje - viz dokument.


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi