AKTUÁLNÍ INFORMACE
Městský úřad


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU PROSINEC 2019 - BŘEZEN 2020

22.11.2019

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od prosince 2019                        do března 2020 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

PROSINEC 2019 – 1x měsíčně

Pátek: 6.12.

LEDEN 2020 – 1x měsíčně

Pátek: 3.1.

ÚNOR 2020 – 1x měsíčně

Pátek: 7.2.

BŘEZEN 2020

Pátek: 6.3., 20.3.Ukončení činnosti mobilního bankéře České spořitelny k 30. 11. 2019

4.11.2019


Záměr pronájmu nebytových prostor města Velešín - kavárna Jakub

21.8.2019

Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019Nevhodný odpad v kontejnerech na separovaný odpad - Velešínské nádraží

8.7.2019

Celkem již pravidlem se stává, že v kontejnerech na tříděný odpad (papír, plast, BIO), které jsou umístěné na Velešínském nádraží při okraji silnice, se nám hromadí odpad, který tam nepatří (igelity a jiné plasty, pytle s komunálním odpadem, mrtvá zvířata, zkažené maso).

Při svozu na konci června bylo v kontejneru na plast velké množství masa, které hnilo a po vysypání tak byla znehodnocena velká část materiálu, a tak odpad musel skončit na skládce.

Z důvodu bezohlednosti některých občanů, kteří to snad dělají "úmyslně", budou nádoby na BIO přemístěny na nová stanoviště a kontejnery na plast a papír budou zamčeny, aby tam nebylo již možné nevhodný odpad ukládat. 


Odpadový hospodář


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2019

1.1.2019

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2019 byl stanoven ve výši 660 Kč/osobu).


Splatnost poplatku ze psa - 30. 04. 2019.

Splatnost poplatku za komunální odpad - 30. 06. 2019.Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017


Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Motivační program 2018 - ELEKTROWIN

17.9.2018

Sběrný dvůr ve Velešíně byl opatřen automatickou závorou. Nákup byl podpořen částkou 35.000 Kč z Motivačního programu ELEKTROWIN. Upozornění

22.2.2018

V sekci "projekty, studie" zveřejňujeme návrhy na přemístění památníku obětem světových válek. Kdo má zájem, napište na podatelna@velesin.cz, který projekt se Vám nejvíce líbil.


Poděkování hasičům

13.9.2017

Na jednání Zastupitelstva města Velešín dne 11. 9. 2017 poděkoval starosta města našim hasičům za pomoc při likvidaci následků živelné pohromy 19. a 20. 8 2017. Zároveň předal zasahujícím hasičům i poděkování, které zaslala Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje - viz dokument.INFORMACE PRO OBČANY - TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

17.1.2017

Občané si mohou vyzvednout nádobu na BIOODPAD. Nádoba je dodávána bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené na Městském úřadě Velešín.

Informace o svozu je uváděna ve zpravodaji a na webových stránkách města.

Číst celé  


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi