AKTUÁLNÍ INFORMACE
Městský úřad


Oprava komunikace I/3 ve Velešíně - informace

10.6.2021

Od 11. 06. 2021 je silnice I. třídy u Velešína průjezdná pro všechna auta, včetně nákladních.

Dosud platná dopravní omezení byla způsobena opravou povrchu komunikace.

Nadále však bude v délce cca 500 metrů doprava řízena kyvadlově, semaforem. Důvodem omezení je budování křižovatky, která pro řidiče odbočující do Velešína znamená větší bezpečí.

Děkujeme za trpělivost.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2021

1.6.2021

ZBÝVÁ MĚSÍC DO DATA SPLATNOSTI


Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 840 Kč na jednoho poplatníka je splatný do 30. 06. 2021 (dle Obecně závazné vyhlášky Města Velešín č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad).


Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území města vzniká komunální odpad, zejména, která je přihlášena na území města k trvalému pobytu, jakož i ta, která má k nemovitosti nebo její části určené k bydlení na území města právo vlastnické nebo právo užívací (i odvozené) svědčící právu nájemnímu či podnájemnímu a pokud takto nemovitost, či její  část, za účelem pobytu ve městě užívá.


Poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ Velešín nebo převodním příkazem na č. účtu: 582481309/0800, který je veden u České spořitelny. Variabilní symbol uveďte ve tvaru: číslo popisné a koncové č. 4.


Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem.


UPOZORŇUJEME, ŽE SLOŽENKY K ÚHRADĚ POPLATKU NEROZESÍLÁME.Dopravní omezení od 21.05.2021

21.5.2021

Pozor, už ode dneška neprojedete z Budějovické ulice na E55. Využijte odbočku z Krumlovské ulice. Ta už je zase normálně průjezdná.
Dále je stále uzavřena propojka od E55 na vlakovou zastávku. Na vlak (a k zahrádkám) tedy musíte na kole či pěšky podchodem.
Na E55 je zaveden kyvadlový provoz.
A konečně kamiony: Omezení se rozdělilo 50:50 mezi Krumlov a Velešín. Nákladní vozy nad 6 tun jezdí ve směru na Dvořiště přes Krumlov. Ve směru na České Budějovice přes Velešín (ale už po E55 samozřejmě).

Vlivem dalších okolností může docházet ke změně v dopravním značení, budeme o tom informovat.


Volné byty k pronájmu

20.5.2021

Město Velešín nabízí k pronájmu dva volné byty. Jedná se o bezbariérové byty v pečovatelských domech pro seniory:

čp. 256, byt 1 + 1 - 48,73 m2 v přízemí domu

čp. 144, byt 1 + kk - 39,98 m2 ve II. patře (původní části)


Informace na Správě majetku města Velešín, tel.: 380 331 761, 602 379 331.
Změny ve frekvenci svozu komunálního odpadu od 1.4. do 31.10.

18.3.2021

Od 1.4. se mění frekvence vývozu komunálního odpadu (klasické popelnice) v zástavbě rodinných domů. Frekvence vývozu na sídlištích zůstává stejná.

Důvodem je snaha města optimalizovat náklady na odpadové hospodářství, které bohužel neustále rostou.

Připomínáme, že od dubna se naopak zvyšuje frekvence vývozu BIO popelnic na „jednou týdně“, vždy v pátek. Zároveň nabízíme obyvatelům rodinných domů BIO popelnici zdarma, kterou mohou mít přímo u svého domu a kterou jim vyvezeme v rámci pravidelného svozu.

Možnost třídit BIO odpad jsme posílili také v sídlištní zástavbě, kde jsme přistavili větší nádoby na BIO. Malé hnědé popelnice na BIO ze sídlišť odvezeme a zůstanou zde jen ty větší hnědé.

Pokud si chcete objednat BIO popelnici k rodinnému domu či máte jakékoliv dotazy/návrhy na zlepšení/připomínky k odpadovému hospodářství, prosíme, obracejte se na paní Šímovou, telefon: 380 331 680.

Harmonogram svozů komunálního odpadu od 01. 04 .2021


Koordinační situace stavby - I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK

19.3.2021


Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín zná svého vítěze!

26.3.2021

Architektonická soutěž ve Velešíně je ve finále. Vítězný návrh zpracovalo studio Karel Filsak architekti. Blahopřejeme všem výhercům, děkujeme společnosti CITY Upgrade a porotcům za spolupráci, která probíhala v příjemné atmosféře a zároveň měla kvalitní odbornou úroveň. Všechny soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí na webu soutěže https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/
Informace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.

Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019


Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi