AKTUÁLNÍ INFORMACE
Zveřejněné smlouvy


Dodatek č. 1 Koncesní smlouvy pachtovní - Provozování vodovodů a kanalizací města Velešín ze dne 14.12.2020

23.3.2023Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace ulice Budějovická ve Velešíně - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS) - Město Velešín x Zenkl CB, spol. s r.o., České Budějovice

6.12.2022Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste