AKTUÁLNÍ INFORMACE


Uzavření kanceláře mobilního bankéře 17. 7.

15.7.2019

rubrika: Městský úřad

Oznámení České spořitelny - uzavření pobočky mobilního bankéře dne 17. 7. 


Restaurace v Podkově opět otevřena!

15.7.2019

rubrika: Ostatní

Restaurace je dnešním dnem opět otevřena. Těšit se můžete na asijskou kuchyni i česká jídla.

Otevřeno již od 9:00. 


Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019

rubrika: Městský úřad

Záměr pronájmu nebytových prostor města Velešín - kavárna Jakub

9.7.2019

rubrika: Úřední deska

Změny v regionální dopravě

9.7.2019

rubrika: Veřejná doprava

Od 9. června proběhly změny jízdních řádů v regionální železniční i autobusové dopravě. 


Změny v železniční dopravě: netýkají se spojů na trase Č. Budějovice - Summerau. 


Změny v autobusové dopravě

Spoj č. 13 linky 330063 z Č. Krumlova v 6:30 jede až do Velešín, AN (před změnou jezdil do Velešín, výkupní závod)

Spoj č. 6 linky 330055 do D. Třebonína odjíždí z Velešín AN v 6:55 (před změnou jezdil z Velešín, výkupní závod)


Návrh nového železničního řádu na rok 2020 https://www.szdc.cz/documents/50004227/60502701/Jihocesky.pdf/d7c2d5f4-64f1-46b8-8c85-c812bbc4f168

U spojů obsluhující Velešín dochází jen ke drobným posunům v časech odjezdů/příjezdů. Poslední spoj z ČB jezdí i v sobotu (Os 3889). 

Připomínky lze psát do 14.7. na podatelna@velesin.cz


Nevhodný odpad v kontejnerech na separovaný odpad - Velešínské nádraží

8.7.2019

rubrika: Městský úřad

Celkem již pravidlem se stává, že v kontejnerech na tříděný odpad (papír, plast, BIO), které jsou umístěné na Velešínském nádraží při okraji silnice, se nám hromadí odpad, který tam nepatří (igelity a jiné plasty, pytle s komunálním odpadem, mrtvá zvířata, zkažené maso).

Při svozu na konci června bylo v kontejneru na plast velké množství masa, které hnilo a po vysypání tak byla znehodnocena velká část materiálu, a tak odpad musel skončit na skládce.

Z důvodu bezohlednosti některých občanů, kteří to snad dělají "úmyslně", budou nádoby na BIO přemístěny na nová stanoviště a kontejnery na plast a papír budou zamčeny, aby tam nebylo již možné nevhodný odpad ukládat. 


Odpadový hospodářAnketa - vítací tabule na vjezdu do města

3.7.2019

rubrika: Městský úřad

Vážení spoluobčané,

 

město obdrželo podnět na vytvoření vítacích tabulek u vjezdu a výjezdu do města.

Plné znění textu níže. Vaše názory můžete posílat do 30.září na podatelna@velesin.cz.

Papírové formuláře k vyzvednutí na MěÚ u p. Vraspírové.


Děkujeme!


Město Velešín hledá posily do pracovní skupiny

28.6.2019

rubrika: Městský úřad

Město Velešín přijme na hlavní pracovní poměr: 

Vedoucího pracovní skupiny

Dělníka pracovní skupiny


Přihlášky lze poslat mailem či doručit na podatelnu MěÚ Velešín.

Podrobnosti v příloze. Videožurnál města Velešín - červen 2019

28.6.2019

rubrika: Videožurnál


Koncepce rozvoje města Velešín a průchodnosti krajiny

26.6.2019

rubrika: Městský úřad

Vážení občané,


Město Velešín připravuje ve spolupráci se společností City Upgrade koncepci rozvoje města. Vznikne soubor architektonických návrhů a studií, které ovlivní budoucí rozvoj Velešína a jeho okolí. Příprava koncepce bude mít několik fází, z nichž první začíná právě nyní: Anketa, která si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete své město, kde vidíte jeho problémy či potenciál a kam si ho přejete směřovat.
Anketu vyplníte pohodlně z domova na internetové adrese velesin.cityupgrade.cz, kde najdete i další informace. Dotazník je k vyzvednutí také v papírové podobě na MěÚ u p. Vraspírové.


E.ON ČR - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Velešín, U Hřiště 527 - 22. 07. 2019 + Zrušení oznámení

13.6.2019

rubrika: Městský úřad

Otevření koupaliště

31.5.2019

rubrika: Volný čas

V případě příznivého počasí bude v červnu koupaliště "Na Skalkách" otevřeno ve všední dny od 13.00 hodin,        o víkendech od 10.00 hodin. Informace na webu města Velešín, sekce volný čas - koupaliště, nebo na tel.:             723 680 750, 602 379 331.


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2019

1.1.2019

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2019 byl stanoven ve výši 660 Kč/osobu).


Splatnost poplatku ze psa - 30. 04. 2019.

Splatnost poplatku za komunální odpad - 30. 06. 2019.


Mobilní bankéř na Městském úřadu

16.4.2019

rubrika: Městský úřad

Středa 9.00 - 11.45 a 12.45 - 17.00


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU BŘEZEN 2019 - PROSINEC 2019

14.2.2019

rubrika: Městský úřad

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od března 2019 do prosince 2019 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

BŘEZEN

Pátek: 1.3., 15.3.

DUBEN – LISTOPAD – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 5.4.

Poslední svoz: 29.11.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu státních svátků (pátek 19.4. a 5.7.) proběhnou svozy v náhradním termínu: čtvrtek 18.4., čtvrtek 4.7.

PROSINEC – 1x měsíčně

Pátek: 6.12.


Informace - oprava komunikace - most ev. č. 155-007 ŘímovOtevřít / uložit dokument (PDF - 260 kB)Dokument PDF

5.2.2019

rubrika: Městský úřad

Realizace akce: 18.03. 2019 - 25. 08. 2019Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017

rubrika: Městský úřad

Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi