AKTUÁLNÍ INFORMACE


Informace k ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy

15.10.2021

rubrika: Ostatní

Vážení spoluobčané, 

přinášíme informaci k ukončení činnosti dodavatele Bohemia Energy. 


Postup pro malé odběratele

- dodávání plyn/elektřinu dosavadním zákazníkům přechází na tzv. dodavatele poslední instance, za ceny určené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), zajištění dodávek energií pouze po nejnutnější dobu, maximálně šest měsíců.

- během nich má zákazník možnost vybrat si nového dodavatele.

- Ve Velešíně a okolí je dodavatelem poslední instance E.ON Energie, a.s.: https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatel-posledni-instance/


Hrazení záloh

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá zákazníky skupiny Bohemia Energy, aby již společnostem, které skupinu Bohemia Energy tvoří (BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.) nadále neplatili zálohové platby a zrušili si případné trvalé příkazy.

Tisková zpráva MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyzva-eru-a-mpo--263986/.


Postup pro velké odběratele

Záchranná síť v podobě dodavatele poslední instance se nevztahuje na zákazníky, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.

Pro velké odběratele, kteří mají obavu, že nebudou moci využít institutu dodavatele poslední instance zřídila Hospodářská komora ČR kontaktní adresu podpora@komora.cz


Pozvánka - Skřidelský brambor 21.10.2021

13.10.2021

rubrika: Ostatní

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10.10.2021

rubrika: Ostatní

Ve Velešíně hlasovalo 1933 lidí, volební účast činila 63,09 %.

Vyhrálo uskupení SPOLU s 29,66 %, následováno ANO s 25,59 %, na třetím místě se umístili Piráti a Starostové s 13,66 %. Přes hranici pěti procent se dostala Svoboda a př. demokracie (SPD) a ČSSD. 


Děkujeme všem, kteří se na zajištění voleb ve městě podíleli!

Podrobné informace zde: https://volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=3&xobec=545821&xvyber=3102 


Záměr pronájmu nebytových prostor - U Zlaté Podkovy

4.10.2021

rubrika: Úřední deska

Jazykové kurzy - náměstí J.V. Kamarýta 131

1.10.2021

rubrika: Ostatní


Odkalování vodovodního řadu - ČEVAK

29.9.2021

rubrika: Ostatní

Chodeč + Holkov                                               14.10.     8.00 – 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vysoké pásmo – panelové domy a Na Vrších   18.10.     8.00 - 14.00

Nízké pásmo - RD                                             19.10.     8.00 – 14.00

Nádraží + Skřidla                                               20.10.    8.00 – 14.00

 

V těchto termínech očekávejte pokles tlaku vody.


Výluky v železniční dopravě ve dnech 23. - 26. 10. 2021

28.9.2021

rubrika: Veřejná doprava

Ve dnech 23. - 26. 10. 2021 proběhnou  noční  výluky železniční přepravy na trati číslo 196 České Budějovice - Summerau s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.


Velešín se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

15.9.2021

rubrika: Ostatní

Do konce října 2021 bude ve Velešíně probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se projektu účastní po boku dalších 32 zemí z celého světa.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast v šetření finanční odměnu. Data budou uchována jako přísně důvěrná a budou použita výhradně pro účely studie.

Cílem šetření je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i v osobním životě. Studie se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, využívání informací či práci s novými technologiemi v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému a umožní lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností českých občanů.

Podrobnosti o studii a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.


Ukliďme svět - podzim 2021Otevřít / uložit dokument (PDF - 69 kB)Dokument PDF

14.9.2021

rubrika: Ostatní

Vážení dobrovolníci.

Podzim je tady a s ním opět možnost zapojit se do celosvětové kampaně Ukliďme Svět.

Ve Velešíně ji od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody – Velešín.

Zapojit se mohou všichni. Jednotlivci, rodiny, kluby, spolky.

Děkujeme za vaši účast a pomoc přírodě.

Za ZO ČSOP Velešín

Jirka Růžička - předsedaOprava komunikace I/3 ve Velešíně - informace

10.6.2021

rubrika: Městský úřad

Od 11. 06. 2021 je silnice I. třídy u Velešína průjezdná pro všechna auta, včetně nákladních.

Dosud platná dopravní omezení byla způsobena opravou povrchu komunikace.

Nadále však bude v délce cca 500 metrů doprava řízena kyvadlově, semaforem. Důvodem omezení je budování křižovatky, která pro řidiče odbočující do Velešína znamená větší bezpečí.

Děkujeme za trpělivost.Změny ve frekvenci svozu komunálního odpadu od 1.4. do 31.10.

18.3.2021

rubrika: Městský úřad

Od 1.4. se mění frekvence vývozu komunálního odpadu (klasické popelnice) v zástavbě rodinných domů. Frekvence vývozu na sídlištích zůstává stejná.

Důvodem je snaha města optimalizovat náklady na odpadové hospodářství, které bohužel neustále rostou.

Připomínáme, že od dubna se naopak zvyšuje frekvence vývozu BIO popelnic na „jednou týdně“, vždy v pátek. Zároveň nabízíme obyvatelům rodinných domů BIO popelnici zdarma, kterou mohou mít přímo u svého domu a kterou jim vyvezeme v rámci pravidelného svozu.

Možnost třídit BIO odpad jsme posílili také v sídlištní zástavbě, kde jsme přistavili větší nádoby na BIO. Malé hnědé popelnice na BIO ze sídlišť odvezeme a zůstanou zde jen ty větší hnědé.

Pokud si chcete objednat BIO popelnici k rodinnému domu či máte jakékoliv dotazy/návrhy na zlepšení/připomínky k odpadovému hospodářství, prosíme, obracejte se na paní Šímovou, telefon: 380 331 680.

Harmonogram svozů komunálního odpadu od 01. 04 .2021


Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín zná svého vítěze!

26.3.2021

rubrika: Městský úřad

Architektonická soutěž ve Velešíně je ve finále. Vítězný návrh zpracovalo studio Karel Filsak architekti. Blahopřejeme všem výhercům, děkujeme společnosti CITY Upgrade a porotcům za spolupráci, která probíhala v příjemné atmosféře a zároveň měla kvalitní odbornou úroveň. Všechny soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí na webu soutěže https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/


Informace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

rubrika: Městský úřad

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.


Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019

rubrika: Městský úřad

Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017

rubrika: Městský úřad

Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

rubrika: Městský úřad

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

rubrika: Městský úřad

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi