AKTUÁLNÍ INFORMACE


Informace ČEVAK - výměna šoupěte Velešín Nádraží + Plán odkalení

29.9.2020

rubrika: Ostatní

13.10.2020 - výměna sekčního šoupěte v době 8:00 – 15:00 hodin. Celý den bude bezvodí.


14.10. 2020 - proběhne odkalení Velešín Nádraží a Skřidla

 

Velešín odkalení


Vysoké pásmo           19.10.2020

Nízké  pásmo             20.10.2020

Chodeč, Holkov          21.10.2020


Oznámení Českých drah - výluky a omezení provozu na trati č. 196 - České Budějovice - Summerau - říjen 2020

29.9.2020

rubrika: Veřejná doprava

Volby do zastupitelstev krajů

24.9.2020

rubrika: Městský úřad

Vážení občané,

ve dnech 2. - 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Tímto bychom vás chtěli upozornit na mimořádná hygienická a protiepidemická opatření vydaná Ministerstvem vnitra.

Seznam volebních místností pro město Velešín:

-        Okrsek č. 1: MěÚ Velešín              tel.: 383 134 636

-        Okrsek č. 2: Kino Velešín               tel.: 380 331 003

-        Okrsek č. 3: ZŠ Velešín                  tel.: 603 530 241

Doporučení pro voliče ve volebních místnostech:

-        Zakrytí dýchacích cest rouškou

-        Dezinfekce rukou při vstupu a výstupu

-        Odstup od okrskové volební komise a jiných voličů 2m (přistupujte jednotlivě)

-        Použití vlastních psacích potřeb

-        Připravený/vyplněný volební list s sebou

Děkujeme za ohleduplnost a dodržování pokynů okrskové volební komise!


Informace - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavby I/3 Netřebice, most ev. č. 3-117

22.9.2020

rubrika: Městský úřad

02. 10. 2020 - 23. 10. 2020 částečná uzavírka

23. 10. 2020 - 27. 10. 2020 úplná uzavírka

27. 10. 2020 - 30. 10. 2020 částečná uzavírka


odpovědná osoba: Ing. Ondřej Beneš 728 877 270


Ukliďme svět - podzim 2020

16.9.2020

rubrika: OstatníInformace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

rubrika: Městský úřad

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.


Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020 ze dne 17. srpna 2020Otevřít / uložit dokument (PDF - 102 kB)Dokument PDF

17.8.2020

rubrika: Ostatní

Krajská hygienická stanice doporučuje od 19.8. 2020 nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociálních služeb. Pořadatelům hromadných akcích je doporučeno sledovat aktuální zpravodajství.Výstavba stezky a podchodu pod silnicí I/3 ve Velešíně

16.4.2020

rubrika: Městský úřad

Vážení spoluobčané, práce na výstavbě podchodu začnou 27.4.2020. S výstavbou jsou spojena dopravní omezení. Omlouváme se předem za nepříjemnosti či nepohodlí způsobené stavebními pracemi. Výsledkem bude zvýšení bezpečnosti občanů Velešína. Děkujeme za pochopení.


INFORMACE PRO VEŘEJNOST O ODBĚROVÉM MÍSTĚ NA COVID – 19

2.4.2020

rubrika: Ostatní

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na odběrovém místě v době od 8:00 – 11:00 h na základě indikace praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

 

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA

 

Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

 

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

 

INFORMACE O VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ

 

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa.

V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

 

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU BŘEZEN 2020 - PROSINEC 2020

19.2.2020

rubrika: Městský úřad

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od března 2020 do prosince 2020 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

BŘEZEN

Pátek: 6.3., 20.3.

DUBEN – LISTOPAD – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 3.4.

Poslední svoz: 27.11.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu státních svátků (pátek 10.4., 1.5. a 8.5.) proběhnou svozy v náhradním termínu: čtvrtek 9.4. , čtvrtek 30.4. a čtvrtek 7.5.

PROSINEC – 1x měsíčně

Pátek: 4.12.


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2020

1.1.2020

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2020 byl stanoven ve výši 780 Kč/osobu).


Splatnost poplatku ze psa - 30. 04. 2020.

Splatnost poplatku za komunální odpad - 30. 06. 2020.


Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019

rubrika: Městský úřad

Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017

rubrika: Městský úřad

Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

rubrika: Městský úřad

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

rubrika: Městský úřad

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi