AKTUÁLNÍ INFORMACE


Informace o uzavírkách na silnici I/3

13.4.2021

rubrika: Městský úřad

V období 19. 04. - 22. 05. 2021 bude pro motorová vozidla zcela uzavřena silnice I/3 v úseku odbočka do Velešína od Holkova až křižovatka u čerpací stanice Velešín. Křižovatka směr Český Krumlov a směr Velešín Nádraží a Kaplice bude průjezdná.

Doprava směr Kaplice vozidel do 6t bude vedena přes město Budějovickou ulicí, ulicí V Domkách a Kaplická. Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu u hlavního průtahu městem. Zároveň žádáme řidiče, aby dodržovali dopravní předpisy a neparkovali svá vozidla ve zmíněných ulicích. Díky vaší spolupráci bude město zase o něco bezpečnější.


Sčítání lidu, domů a bytů 2021

8.4.2021

rubrika: Ostatní

Možnost sečíst se online je prodloužena do 11. 05. 2021.

Ti, kteří se nesečtou online, budou od 17. 04. do 11. 05. 2021 vyplňovat listinný formulář.

Informace ke sčítání naleznete v přílohách.


Obnovení provozu spojů veřejné linkové a železniční dopravy Jihočeského kraje

8.4.2021

rubrika: Veřejná doprava

Od pondělí 12. 04. 2021 dojde k plnému obnovení provozu spojů veřejné linkové a železniční dopravy Jihočeského kraje.

Tímto dochází i k navrácení do původního – plného režimu jízdních řádů. Prosíme berte v potaz, že na stránkách IDOS.cz budou jízdní řády aktualizovány postupně. Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců.


Bc. Tomáš Medek

Odborný referent pro autobusovou dopravu

JIKORD s.r.o.

 

Telefon: 380 070 208

Mobil: 604 267 901
Mail:  medek@jikord.cz
Web:  www.jikord.czInformace Správy železnic - Uzavření železničního přejezdu P5569 U hnoje Velešín-Skřidla

6.4.2021

rubrika: Ostatní

Z důvodu zjištění defektoskopických závad a špatného rozchodu koleje v přejezdu bude zítra 7.4.2021 od cca 7,00 hod havarijně uzavřen železniční přejezd "P5569 U hnoje" Velešín – Skřidla.

Průjezd bude umožněn od 23.4.2021 od 12,00 hod.

 

Objízdná trasa neznačena, obslužnost pozemků po MK a UK – viz DIO.

 

Umístění přejezdu:

"P5569 U hnoje" Velešín – Skřidla  - https://mapy.cz/s/nukuboguzu

 


Výluka železniční přepravy na trati č. 196 v úseku České Budějovice - Horní Dvořiště - duben 2021

30.3.2021

rubrika: Veřejná doprava

V dubnu 2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 196 v úseku Č.Budějovice - H.Dvořiště s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.


Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín zná svého vítěze!

26.3.2021

rubrika: Městský úřad

Architektonická soutěž ve Velešíně je ve finále. Vítězný návrh zpracovalo studio Karel Filsak architekti. Blahopřejeme všem výhercům, děkujeme společnosti CITY Upgrade a porotcům za spolupráci, která probíhala v příjemné atmosféře a zároveň měla kvalitní odbornou úroveň. Všechny soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí na webu soutěže https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/


Ukliďme svět - jaro 2021Otevřít / uložit dokument (PDF - 183 kB)Dokument PDF

26.3.2021

rubrika: Ostatní

Vážení dobrovolníci.

Jaro je tady a s ním opět možnost zapojit se do celosvětové kampaně Ukliďme Svět.

Ve Velešíně ji od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody – Velešín.

Zapojit se mohou všichni, a v této době je to asi spíše o jednotlivcích a rodinách, než klubech a spolcích.

Děkujeme za vaši účast a pomoc přírodě.

Za ZO ČSOP Velešín

Jirka Růžička - předsedaZměny ve frekvenci svozu komunálního odpadu od 1.4. do 31.10.

18.3.2021

rubrika: Městský úřad

Od 1.4. se mění frekvence vývozu komunálního odpadu (klasické popelnice) v zástavbě rodinných domů. Frekvence vývozu na sídlištích zůstává stejná.

Důvodem je snaha města optimalizovat náklady na odpadové hospodářství, které bohužel neustále rostou.

Připomínáme, že od dubna se naopak zvyšuje frekvence vývozu BIO popelnic na „jednou týdně“, vždy v pátek. Zároveň nabízíme obyvatelům rodinných domů BIO popelnici zdarma, kterou mohou mít přímo u svého domu a kterou jim vyvezeme v rámci pravidelného svozu.

Možnost třídit BIO odpad jsme posílili také v sídlištní zástavbě, kde jsme přistavili větší nádoby na BIO. Malé hnědé popelnice na BIO ze sídlišť odvezeme a zůstanou zde jen ty větší hnědé.

Pokud si chcete objednat BIO popelnici k rodinnému domu či máte jakékoliv dotazy/návrhy na zlepšení/připomínky k odpadovému hospodářství, prosíme, obracejte se na paní Šímovou, telefon: 380 331 680.

Harmonogram svozů komunálního odpadu od 01. 04 .2021
Informace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

rubrika: Městský úřad

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.


Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019

rubrika: Městský úřad

Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017

rubrika: Městský úřad

Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

rubrika: Městský úřad

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi