AKTUÁLNÍ INFORMACE


Úplná uzavírka železničního přejezdu na Holkově

26.7.2021

rubrika: Městský úřad

Ve dnech 09. - 13. 08. 2021 bude zcela uzavřen železniční přejezd na Holkově. Zastávka Velešín, Holkov, II bude bez náhrady zrušena pro spoj č. 5, 14 a 31 linky 330055. Tedy pro spoj s odjezdy v 5:21 a 7:10 hod. z Horního Třebonína do Velešína, a pro spoj s odjezdem v 14:15 hod. z Velešína do Horního Třebonína.


Upozornění občanům - vstup do lesů

1.7.2021

rubrika: Ostatní

Vážení spoluobčané,


silný vichr, který zasáhl dne 29.6. jižní Čechy, území Velešín bohužel nevyjímaje, způsobil v lesích značné škody. 

V následujících týdnech a měsících budou prováděny udržovací a těžební práce v lesních porostech. Z toho důvodu doporučujeme do lesů nechodit. Hrozí zde pády stromů a větví, navíc se zde bude pohybovat těžební  technika. 


Buďte opatrní!


Lesy-lazeček


Pomoc obcím postižených tornádem

25.6.2021

rubrika: Ostatní

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s živelnou pohromou v Jihomoravském a Ústeckém kraji přinášíme několik informací:

Sledujte informace Jihomoravského kraje (https://www.jmk.cz/content/20319 nebo https://www.facebook.com/Jihomoravsk%C3%BD-kraj-319958294730813) a kraje Ústeckého (https://www.kr-ustecky.cz/ nebo https://www.facebook.com/usteckykrajzive)

Můžete přispět přes řadu sbírek. Prověřte si vždy poskytovatele.

U sbírky materiální pomoci se obraťte na jejího organizátora. Je domluven se subjektem (zástupce kraje, Hasičský záchranný sbor, obce, krizový štáb…) v místě pomoci na předání, distribuci, uskladnění.

Míra solidarity je obrovská, v současné době je nutná koordinace pomoci. Pomoc je nutno správně cílit a rozdělit. Pomozte k tomu i Vy.

Děkujeme za spolupráci.


leták


EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

24.6.2021

rubrika: Městský úřad

Dodávka elektrické energie bude přerušena v těchto dnech, časech a místech:

27. 07. 2021     od 07.00 do 17.00 hod.        Holkov


29. 07. 2021     od 08.00 do 16.00 hod.        Holkov - čp. dle přílohy


05.08. 2021      od 08.00 do 10.30 hod.        Velešín - Nad Cihelnou, Kaplická, Na Vrších, Svatojanská, V Domkách

05.08. 2021      od 11.30 do 14.00                  Velešín - Slunečná


06. 08. 2021     od 08.00 do 10.30 hod.        Velešín - Budějovická, Družstevní, Školní, náměstí J.V.Kamarýta, Krumlovská, V Úvoze

06. 08. 2021    od 11.30 do 14.00 hod.           Velešín - Sídliště, Šumavská, Školní


09.08. 2021      od  08.00 do 10.30 hod.       Velešín - Budějovická, Tovární, Strahovská, Dělnická, U Hřiště, U  Lesa

09.08. 2021      od 11.30 do 14.00                  Velešín - Na Hvízdalce, V Domkách, náměstí J.V.Kamarýta


Bližší informace naleznete v přílohách.


Odkaz na zveřejněné dokumenty města - rozpočet města, střednědobý výhled rozpočtu města, závěrečný účet

23.6.2021

rubrika: Úřední deska

Jazykové kurzy ve Velešíně

15.6.2021

rubrika: Ostatní

Oprava komunikace I/3 ve Velešíně - informace

10.6.2021

rubrika: Městský úřad

Od 11. 06. 2021 je silnice I. třídy u Velešína průjezdná pro všechna auta, včetně nákladních.

Dosud platná dopravní omezení byla způsobena opravou povrchu komunikace.

Nadále však bude v délce cca 500 metrů doprava řízena kyvadlově, semaforem. Důvodem omezení je budování křižovatky, která pro řidiče odbočující do Velešína znamená větší bezpečí.

Děkujeme za trpělivost.
Změny ve frekvenci svozu komunálního odpadu od 1.4. do 31.10.

18.3.2021

rubrika: Městský úřad

Od 1.4. se mění frekvence vývozu komunálního odpadu (klasické popelnice) v zástavbě rodinných domů. Frekvence vývozu na sídlištích zůstává stejná.

Důvodem je snaha města optimalizovat náklady na odpadové hospodářství, které bohužel neustále rostou.

Připomínáme, že od dubna se naopak zvyšuje frekvence vývozu BIO popelnic na „jednou týdně“, vždy v pátek. Zároveň nabízíme obyvatelům rodinných domů BIO popelnici zdarma, kterou mohou mít přímo u svého domu a kterou jim vyvezeme v rámci pravidelného svozu.

Možnost třídit BIO odpad jsme posílili také v sídlištní zástavbě, kde jsme přistavili větší nádoby na BIO. Malé hnědé popelnice na BIO ze sídlišť odvezeme a zůstanou zde jen ty větší hnědé.

Pokud si chcete objednat BIO popelnici k rodinnému domu či máte jakékoliv dotazy/návrhy na zlepšení/připomínky k odpadovému hospodářství, prosíme, obracejte se na paní Šímovou, telefon: 380 331 680.

Harmonogram svozů komunálního odpadu od 01. 04 .2021


Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín zná svého vítěze!

26.3.2021

rubrika: Městský úřad

Architektonická soutěž ve Velešíně je ve finále. Vítězný návrh zpracovalo studio Karel Filsak architekti. Blahopřejeme všem výhercům, děkujeme společnosti CITY Upgrade a porotcům za spolupráci, která probíhala v příjemné atmosféře a zároveň měla kvalitní odbornou úroveň. Všechny soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí na webu soutěže https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/


Informace občanům - výstavba dálnice D3 - průzkum

18.8.2020

rubrika: Městský úřad

Od 20. 08. 2020 bude v k. ú. Velešín probíhat průzkum aktuálního stavu objízdných a přepravních tras pro stavbu dálnice D3. Společnost Omnis projekt s.r.o., která je průzkumem pověřena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude pro případný vstup do vnitřních prostor či vstupů na soukromé pozemky oslovovat vlastníky s žádostí o souhlas se vstupem.


Holkov - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace

11.7.2019

rubrika: Městský úřad

Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017

rubrika: Městský úřad

Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

rubrika: Městský úřad

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

rubrika: Městský úřad

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi