Volby


Na Krajský soud v Českých Budějovicích byl podán návrh na neplatnost voleb ve Velešíně. Město dodalo vyžádané podklady. Krajský soud rozhodne usnesením, a to do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu.


1. Jestliže soud návrhu nevyhoví, svolá dosavadní starosta ustavující zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu.
2. Jestliže soud návrhu vyhoví, ke zvolení nového zastupitelstva nedošlo a ustavující zasedání se nekoná. Dosavadní starosta, místostarosta a rada města dál pokračují ve výkonu svých pravomocí.


Dana Kollarová

Registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí


Pro volby do zastupitelstva obce bylo zaregistrováno sedm kandidátních listin. Bližší informace k volbám, včetně volebních programů, naleznete na webových stránkách města v sekci Volby a Velešínský zpravodaj č. 9/2018 a na internetových stránkách statistického úřadu www. volby.cz.

https://volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=2&xnumnuts=3102&xobec=545821logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi