Město Velešín
Nouzové telefony


Místostarosta: 739 026 248
Pracovní četa: 603 537 754
Měst.policie :   736 600 799
Správa majetku města : 602 379 331
………………………………………..
Hasiči : 150
Policie : 158
Záchr.služba: 155
Integr.záchr. : 112
EON - poruchy: 800 225 577
ČEVAK a.s.- poruchy: 800 120 112logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi