Město Velešín
Projekty, studie, záměry
Územní studie sídelní zeleně Velešín


Současný stav zeleně

Návrh zeleně

Etapizace realizace návrhové části studie

Návrh 1 - lesopark Strahov

Návrh 2 - Farské rybníky

Návrh 3 - lesopark Lazeček

Textová část studie
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi