MěÚ Kaplice - informace ke kontrolám kotlů
Rubrika: Městský úřad
3. listopadu 2016


Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 

V praxi to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle nebo krbových kamen (pokud jsou připojená na teplovodní soustavu ústředního vytápění) s nimiž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou oprávnění úředníci požadovat doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

 

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

 

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na uvedené internetové adrese: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Pokud zdroj vytápění nemá výrobní štítek nebo technickou specifikaci zařízení, automaticky spadá do 1. nebo 2. emisní třídy. Tyto kotle nemohou být provozovány po roce 2022. Na výměnu kotlů přispívá „Kotlíková dotace“ až do výše 85 % celkových nákladů, která v současné době již nepřijímá žádosti, ale chystá se 2. kolo na podzim roku 2017 až jaro 2018.

 

Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Jihočeského kraje: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

 

Více informací na tel. čísle: 380 303 144 nebo v kanceláři č. 224, OŽPÚPaPP MěÚ Kapli


  Zpět na předchozí stránku
Zobrazit všechny zprávy rubriky:
Městský úřad

logo EU logo MMR

Kalendář akcíZOBRAZIT

Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolis


logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste