Operační program - Doprava v Jihočeském kraji
Rubrika: Ostatní
2. října 2017


Operační program Doprava v Jihočeském kraji

Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.


Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihočeském kraji

Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Jihočeském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 83,74 km železničních tratí a postaveno nebo zrekonstruováno 34,58 km silnic. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.opd.cz/opd1.

 

Díky výstavbě křižovatky v rámci projektu „Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda“ byly výrazně zkráceny jízdní doby a došlo také ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Celková délka všech úseků dotčených výstavbou činila 2 610 m. Součástí stavby bylo rovněž 6 mostních objektů o celkové délce 460 m, 140 m opěrných zdí a 550 m protihlukových stěn.

 

V oblasti železniční dopravy představuje významný projekt „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. Realizací projektu došlo ke zdvoukolejnění tohoto úseku trati a rovněž k výstavbě dvou směrových přeložek trati. První z nich přemostila dálnici D3 a na druhé byl zbudován nový dvoukolejný tunel o délce 430 m.

 

Nejen dobudování dálnice

Mezi nejvýznamnější dopravní projekty v oblasti jižních Čech bezesporu patří dobudování dálnice D3. Do roku 2023 je plánováno propojit Veselí nad Lužnicí s Dolním Dvořištěm. V rámci budovaných úseků bude mj. realizováno mnoho mostních objektů, několik mimoúrovňových křižovatek a jeden hloubený tunel.

 

V rámci železničního ramene Praha-České Budějovice dojde ke zdvoukolejnění úseku Sudoměřice-Votice, který bude zároveň nově trasován převážně na přeložce tratě se dvěma tunely a s estakádami. Zdvoukolejněn a nově trasován na přeložce s jedním tunelem bude také úsek Soběslav–Doubí. Ve vybraných stanicích a zastávkách budou rovněž zřízeny mimoúrovňové bezbariérové přístupy pro cestující a vybudováno nové zabezpečovací zařízení.


Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/jiznicechy nebo můžete navštívit Eurocentrum, které má pobočku také v Českých Budějovicích.


Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy


  Zpět na předchozí stránku
Zobrazit všechny zprávy rubriky:
Ostatní

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi