Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně
Rubrika: Městský úřad
18. listopadu 2015


Název projektu: Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně

Reg. č. projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01387

Výše dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 23 428 943 Kč

Tento projekt „Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně“ je spolufinancován Evropskou unií
Kostel postavený na konci 15. století již církevním účelům neslouží od dob císaře Josefa II., který ho v roce 1785 zrušil. Církevní stavbu připomínala jen zákristie s freskou a zazděná klenba. „Objekt byl prodán obci, ta jej prodala dvěma měšťanům, kteří si z něj přebudovali obydlí,“ upřesnil Josef Klíma, starosta Velešína.

Při úvahách o rekonstrukci bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba se představitelé města spolu s občany shodli na nutnosti zlepšit stav tohoto kulturně historického dědictví, zejména pro rozšíření nabídky cestovního ruchu města Velešín. Na základě veřejné diskuze a při respektování námětů veřejnosti bylo vytvořeno zadání, které zahrnovalo tyto body:

-       Rekonstrukce obřadní místnosti s nezávislým schodištěm

-       Rekonstrukce Baru Jakub a zřízení internetové kavárny

-       Instalace stálé expozice velešínského muzea

-       V půdních prostorách objektu vytvořit multifunkční místnost pro kulturní akce

-       Vybudovat veřejné toalety

 

V roce 2007 schválili zastupitelé přestavbu kostela a město průběžně žádalo o dotaci z ROP Jihozápad, kterou nakonec v páté výzvě dostalo. Povedla se tak velmi citlivě skloubit historie s novým využitím. „V přízemí je informační centrum, v dalších podlažích se našlo místo pro model Velešína z 19. století, muzeum a galerii, kterou lze jednoduchou úpravou přestavět na pódium s malým hledištěm pro divadelní i hudební produkce,“ dodal starosta.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit z bývalého kostela důstojnou dominantu velešínského náměstí a vrátit mu jeho zapomenutý kulturní a duchovní rozměr. Nezbývá, než aby návštěvníci sami posoudili, jak se tento záměr podařilo naplnit.  Zpět na předchozí stránku
Zobrazit všechny zprávy rubriky:
Městský úřad

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste