Volný čas
Sport
Sportovní klub Asociace Sport pro všechny


Kontaktní osoby:

Eva Veselá             - tel. 724 280 817

Alena Prokešová    - tel. 605 189 100

Veronika Šustrová  - tel. 608 206 221

Jana Voráčková      - tel. 603 964 664 , e-mail: vorackova.jana@email.cz

Asociace Sport pro všechnyPohyb je život SPORTOVNÍ KLUB ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY VELEŠÍN
SK ASPV Velešín


Historie a současnost:V letech 1985 - 1986 ve Velešíně organizovalo Střediskové kulturní zařízení cvičení pro ženy ( džezgymnastiku ), které probíhalo 1x týdně v sále " U zlaté podkovy". Od září 1986 převzala tyto cvičební hodiny TJ Jihostroj Velešín a Džezgymnastika byla zahrnuta do odboru ZRTV. Vzrůstající zájem o toto cvičení si vynutil přesun cvičebních hodin do tělocvičny Základní školy a rozšíření hodin na cvičení 2x v týdnu s různou náročností a intenzitou. Vedení cvičebních hodin zpočátku zajišťovala pouze cvičitelka Eva Veselá a postupně se do vedení hodin zapojovaly cvičitelky Zuzana Kyselová a Lenka Váchová. S nástupem dalších moderních forem cvičení při hudbě se měnila i náplň cvičebních hodin, rozvíjel se aerobic, cvičení na stepech, nové posilovací formy ….Rozšířil se i počet cvičitelek pro cvičení žen o Alenu Prokešovou , Lenku Šípkovou a Lenku Noskovou. Po rozpadu TJ Jihostroj Velešín se v roce 1993 ustanovil SK ASPV Velešín, který umožnil pokračování všech již zavedených forem cvičení a také rozvoj nových druhů cvičení ( kalanetika, pilates, balantes, powwer yoga, strečink, taneční forma aerobiku, dětský aerobik ) a rozdělení jednotlivých hodin podle potřeb cvičenek a cvičenců ( podle věku a dovedností ) Sportovní klub SK ASPV Velešín zároveň v době vzniku vzal pod svá křídla i aktivity odboru ZRTV při TJ Jihostroj Velešín,které se zabývaly cvičením dětí a mládeže. Původní oddíl všeobecné gymnastiky pod vedením cvičitelů p. Leštiny a MUDr. Opekara převzaly cvičitelky Ivana Kyselová a Jana Voráčková, později pak i Lenka Šípková. Rozdělily cvičení do dvou kategorií na cvičení rodičů s dětmi a předškoláčků a cvičení žáků a žákyň. Tímto způsobem je cvičení organizováno až do dnešní doby. V roce 1993 vznikl dětský aerobic pod vedením I. Kyselové. Ten v r. 1995 převzala A. Prokešová. S přibývajícím počtem dětí bylo nutné děti rozdělit na mladší a starší žákyně, dance, začátečníky a pokročilé. V této podobě funguje dodnes.


Sportovní klub Asociace sportu pro všechny je sportovní organizací pro širokou veřejnost ( děti, dívky a chlapce, ženy i muže ). Zahrnuje cvičení za doprovodu hudby, ale i bez ní pod vedením zkušených cvičitelek. Nabízí velkou škálu moderních a účinných druhů cvičení a relaxace.

Cvičení pro dospělé s cvičitelkou:

 • Evou Veselou – Zdravotní gymnastika a posilování – cvičení nižší intenzitou (kalanetika,rytmická gymnastika,relaxace)
 • Alenou Prokešovou – Aerobic Mix – cvičení se střední intenzitou (vytrvalostní cvičení,posilování,strečink)
 • Veronikou Šustrovou – Step aerobic – cvičení se střední intenzitou (vytrvalostní cvičení na stepech,posilování,strečink)

Večerní cvičení začínají ve 20:00 hodin v tělocvičně ZŠ.
Cvičení pro děti s cvičitelkou:


 • Alenou Prokešovou
  • Dětský aerobic - předškoláci, ml.žákyně, st.žákyně 
  • Dance aerobic - cvičení se střední a vysokou intenzitou (taneční formy aerobicu),
   st.žákyně+dospělí
    
 • Janou Voráčkovou 
  • Cvičení předškolních dětí s rodiči - sportovní hry, cvičení na nářadí, zdravotní cvičení apod.
  • Všeobecná gymnastika pro školní děti - základy atletiky, gymnastické cviky, sportovní hry, cvičení na nářadí, zdravotní cvičení, soutěže apod.

Používáme různé cvičební pomůcky jako jsou stepy, overbally,bodybally, zátěže, posil.gumy, k dispozici jsou podložky na cvičení, švihadla, míče, obruče, tenisáky, „padák“, šplhací síť, malá trampolína a školní tělocvičné nářadí.


Během celého roku se naše cvičenky a cvičitelky účastní řady seminářů a školení po celé republice v rámci zvyšování kvalifikace a tělesné kondice.


Rozvrh cvičebních hodin, bližší a aktuální informace hledejte na nástěnce SK ASPV naproti autobusovému nádraží !
Kromě pravidelného cvičení probíhají během roku i jiné akce:

 • Vystoupení Dance aerobiku a dětského aerobiku (plesy,Den matek,Den dětí apod.)
 • Masopustní rej pro děti
 • Pěší výlet
 • Soutěžní Aerobic Master Class – jarní a podzimní krajské kolo
 • Soutěžní Aerobic Master Class – v případě postupu republikové kolo
 • Víceboj – soutěž
 • Táboráky na zakončení školního roku + dětský den
 • Turnaj v bowlingu (dospělí)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční závody v aerobiku
 • Brigády na úklid Velešína – jarní a podzimní


Členská základna:


Dospělí: 80 členů
Mládež:120 členů
(k 31.12.2005 - pohyblivá čísla)
SK ASPV Velešín 1 SK ASPV Velešín 2 SK ASPV Velešín 3 SK ASPV Velešín 4 SK ASPV Velešín 5 SK ASPV Velešín 6 SK ASPV Velešín 7 SK ASPV Velešín 8logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-jihostroj logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste