Město Velešín
Historie
Proměny Velešína ve druhé polovině 20. století


Při různých slavnostních příležitostech slýchali obyvatelé Velešína hrdou bilanci toho, co se pod vládou komunistů podařilo. Došlo k velkému rozmachu podniku Jihočeské strojírny, což s sebou přineslo i rozsáhlou bytovou výstavbu, takže se počet obyvatel Velešína ztrojnásobil, byly vybudovány jesle s kapacitou 70 míst, byla zřízena mateřská škola pro 210 dětí, vyrostla nová základní škola (méně se už hovořilo o tom, že její nový pavilon byl promořen jedovatým formaldehydem, přičemž úřady se dlouho nemohly odhodlat k činu, třebaže občané na problém upozorňovali), vznikl místní dům pionýrů a mládeže, postavilo se nové zdravotní středisko, upravilo se, rekonstruovalo nebo nově postavilo několik prodejen, bylo zřízeno autobusové nádraží, vznikly dům služeb, provozovna pomníkářství, sběrna druhotných surovin, kulturní dům, společenský dům, vznikl rozsáhlý sportovní areál a v jeho sousedství bylo postaveno střední odborné učiliště Jihostroje, došlo ke zrušení skládky odpadů v bývalé cihelně a odpadky mohli občané vyhazovat do trvale umístěných velkoobjemových kontejnerů, začala výstavba kina…


Mnohých úspěchů bylo dosaženo díky iniciativě obyvatel Velešína – dokonce i v těch oblastech, kde si to tehdejší režim nepřál. Sem patří například instalace cenných varhan z doby kolem poloviny 18. století v děkanském kostele sv. Václava, které se podařilo převézt z Hůrek u Nové Bystřice a zrestaurováním za finančních podpor farníků zachránit před zničením.


Málo se také hovořilo o výstavbě přehrady jako zásobárny pitné vody, která obyvatelům vzala legální možnost rekreace, aniž se režim pozastavil nad tím, že se nechystá nabídnout jakoukoli náhradu.Zpět na Dějiny Velešína
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste