Město Velešín
Historie
Archiv městečka Velešína


Archivní materiály k dějinám Velešína byly až do roku 1962 uchovávány přímo ve Velešíně. Teprve pak byly dokumenty předány českokrumlovskému okresnímu archivu. Již předtím sice velešínský fond tvořil součást tehdejšího Okresního archivu v Kaplici – to však bylo formální a o správu archivu městečka se staral ředitel školy Rudolf Ondřich. Ten ponechával strukturu archivu v té podobě, kterou v letech 1945 – 1946 stanovil bývalý schwarzenberský archivář K. Tannich, jenž byl pověřen pořádacími pracemi v době, kdy ve Velešíně čekal na odsun do Německa. Musel ale odjet dříve, než byl s prací hotov. Archiválie převezené do Českého Krumlova čekaly na odborné zhodnocení do období 1988 – 1990, kdy se pořádacích prací ujala ředitelka Státního okresního archivu v Českém Krumlově Věra Mašková.


Dokumenty z velešínského archivu přibližují období od 16. století. K nejstarším archiváliím patří privilegia udělená Velešínu a písemnosti hospodářského charakteru; z této doby ale pocházejí také trojrozměrné exponáty – historická pečetidla. Až do roku 1849 ale není dochována souvislá řada písemností, přesto jsou k dispozici zajímavé materiály umožňující studium především hospodářských a sociálních dějin, které však mohou nabídnout i zajímavé poznatky z hlediska genealogie, demografie, místopisu či třeba sledování vývoje jazyka. Zajímavé souvislosti nabízejí například materiály z doby budování koněspřežné železnice. Cenné jsou ale třeba i spisy zachované z období druhé světové války, protože Velešín byl v té době jediným významným sídlem na Českokrumlovsku, kde převládalo obyvatelstvo české národnosti – a byl tudíž začleněn do území protektorátu. Součástí archivu je rovněž kronika obce vedená od roku 1888 doplněná fotodokumentací, která však obsahuje i zápisy o starších událostech.Zpět na Dějiny Velešína
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste