Město Velešín
Historie
Proměny Velešína


V polovině 18. století žilo ve Velešíně 57 hospodářů. Chudé městečko překvapovalo tím, že nemělo ani jediný slušný zájezdní hostinec. Naopak nově byla postavena škola, špitál založený v roce 1705 farářem Lednitzem byl připraven poskytnout útulek třem chudým. Městečko mělo také mlýn, pilu a pivovar vyrábějící ročně 129,5 sudu piva.


V polovině 19. století měl Velešín 102 domy, v nichž žilo 662 obyvatel. Popis městečka připomíná faru, školu pod vrchnostenským patronátem, špitál, chudobinec, zájezdní dům a pivovar. K městečku patřily samota Benákův dvůr a vrchnostenská myslivna. Každý čtvrtek se v městečku konal trh s dobytkem a vepři.


Před koncem 19. století již mělo městečko 1167 obyvatel, počet domů se zvýšil na 138.


Další rozmach pak pokračoval, i když už lidí nepřibývalo. Podle sčítání lidu z roku 1921 žilo ve Velešíně 1048 obyvatel, z toho 1025 české a 4 německé národnosti, 19 bylo cizinců. Pro rok 1930 pak statistický lexikon uvádí 198 domů a 1052 obyvatel, z toho 1016 Čechů a 23 Němce.Zpět na Dějiny Velešína
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste