Město Velešín
Historie
Archeologické výzkumy u Velešína


Pozůstatky dávného opevnění v lokalitě Strahov-Kamenná věž - asi dva kilometry severovýchodně od Velešína - lákaly dávno pozornost romantiků. Traduje se názor, že jde o pozůstatky hradiště slovanského kmene Doudlebů. Na počátku minulého století prosazoval toto přesvědčení vlastivědný badatel Josef Braniš. Jeho argumenty však v letech 1940 – 1941 vyvrátilo zkoumání archeologa Bedřicha Dubského. Také archeolog Antonín Hejna, který v lokalitě kopal v sedmdesátých letech minulého století, nenašel stopy osídlení z doby hradištní. Dospěl k závěru, že místo osídleno bylo, avšak ne intenzívně ani dlouhodobě. Předpokládá existenci nenáročného opevnění, které nedlouho po vybudování zničil oheň. Nynější úroveň poznání napovídá, že pozůstatky fortifikačních staveb na Kamenné věži se s největší pravděpodobností vztahují k zajištění bezpečnosti hradu na protějším břehu řeky Malše v počátcích jeho existence. Archeolog Jiří Fröhlich ale nevylučuje, že se mohlo jednat i o opevněnou základnu, kterou si vybudovali raně středověcí obléhatelé hradu. Nedaleké zbytky valu jsou možná ještě mladší – soudí se, že by mohlo jít o zbytky opevnění vybudovaného za třicetileté války.


V letech 1973 – 1976 zkoumal tým Antonína Hejny také zříceninu hradu Velešín. Nejcennějším nálezem byl objev románsko-gotické hradní kaple s pozůstatky menzy (stolku před oltářem) a zachované omítky se zbytky maleb ptáka, draka a raka. Výzkumníci dále vykopali řadu drobností pocházejících ze 13. – 15. století: zlomky nádob, nože, hroty šípů, klíč, závěs, hřeby, kování dveří, rukojeť lžičky, vidličku, přezku, podkovu, část petlice, nedodělaný kostěný nůž, škrabadlo z rohoviny, rydla ze zvířecího zubu a parohu, hliněné kuličky, přeslen, zlomky skleněných předmětů, gotické cihly a střešní prejzy.Zpět na Dějiny Velešína
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste