INFORMACE PRO OBČANY - TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
Rubrika: Městský úřad
17. ledna 2017


Občané si mohou vyzvednout nádobu na BIOODPAD. Nádoba je dodávána bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené na Městském úřadě Velešín.

Informace o svozu je uváděna ve zpravodaji a na webových stránkách města.


Proč třídit bioodpad


Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40% tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.

Hlavním důvodem, proč odděleně shromažďovat biologicky rozložitelný odpad, je snížení množství tohoto typu odpadu ukládaného na skládky. Pokud není vytříděn, končí často biologický odpad jako součást směsného komunálního odpadu na skládce a při jeho následném anaerobním rozkladu dochází k úniku skládkového plynu obsahujícího velké množství metanu, který je významným skleníkovým plynem. Takto uložený biologický odpad výrazně přispívá k dnes hojně diskutovaným klimatickým změnám.


Za neplnění skládkové směrnice nám hrozí pokuty v řádech miliard Kč


Se vstupem do Evropské unie jsme se zavázali snížit množství bioodpadů ukládaných na skládky. Již v roce 2010 jsme měli snížit množství bioodpadů na skládkách o 25%, v roce 2013 to má být o 50% a v roce 2020 o 65% ve srovnání s množstvím v roce 1995. Česká republika své závazky neplní a hrozí nám pokuty v řádech miliard Kč. Občané svým odpovědným přístupem tak mohou přispět k odvrácení zbytečných penalizací.


Třídění bioodpadů v domácnostech je řešení


V případě, že by se ve všech domácnostech třídil bioodpad, mohly by veškeré dnes nevytříděné bioodpady z domácností pokrýt roční spotřebu elektrické energie pro cca 14 000 domácností a dodat potřebné organické hnojivo pro cca 76 000 ha orné půdy, což je pouze malá část veškeré zemědělské půdy, která by komposty z bioodpadů mohla využít.

Co patří do bioodpadu

Rostlinný odpad

Jedná se o odpad z kuchyně a ze zahrady jako jsou jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, a její zbytky. Zbytky pečiva a obilnin. Uvadlé květiny a odpad ze zeleně. Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Čajový odpad, čajové sáčky. Slupky z jižního ovoce (pomeranče, banány, mandarinky, grepy...). Celé ovoce je vhodné před kompostováním rozkrojit.

Citrusy jsou náchylné k plesnivění, a proto není vhodné je kompostovat ve velkém množství. Fungicidy, kterými se ošetřují, se v kompostu bez problému rozkládají (výzkumy ukázaly, že již po šesti týdnech nejsou prokazatelné). Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí včetně ořechového a kaštanového listí, dřevní štěpka.

Živočišné zbytky

Do sběrných nádob na bioodpad tyto odpady neukládejte!!!


  Zpět na předchozí stránku
Zobrazit všechny zprávy rubriky:
Městský úřad

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi