Dům pro seniory ve Velešíně
Rubrika: Ostatní
6. prosince 2017


Město Velešín nabízí pobyt v zcela novém domě s pečovatelskou službou (externí na objednávku) na neurčito pro seniory s možností levného nájmu.
Sociální bydlení je pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Jejich snížená soběstačnost je způsobená:

  • věkem – jedná se o seniory ve věku 65 a více (65+) nebo
  • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.

Tyto osoby prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 let a nájemné je určeno 50 Kč/m2/měsíc. Počet bytů celkem 22 o velikostech 35 – 45 m2 podlahové plochy.


V případě zájmu se, prosím, obracejte přímo na p. Krejčího ze Správy majetku města Velešín.


p. Karel Krejčí

tel: 380 331 761, 602 379 331

e-mail: krejci.sm@seznam.cz


  Zpět na předchozí stránku
Zobrazit všechny zprávy rubriky:
Ostatní

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi