Město Velešín
Historie
Pojmenování Velešína


Slovo Velešín bylo původně jménem přivlastňovacím. Dnes by znělo Velešův – přípona -ín je dána kmenovým skloňováním jména Veleša ve staročeštině (podobně jako dodnes žena/ženin). Toto posesivní adjektivum (přídavné jméno osobně přivlastňující) mohlo patrně označovat dvorec patřící Velešovi. Odtud bylo zřejmě převzato jako pojmenování královského hradu a nově vzniklé osady v podhradí, třebaže už neodráželo skutečný vlastnický vztah.


Veleša ale nemusel být pouze tím, kdo obýval krajinu před vybudováním královského hradu. Jeho úloha mohla být zcela jiná. V té souvislosti není bez zajímavosti, jak se z osobního jména vyvinulo místní pojmenování ještě před půl stoletím. Jedná se o rybník Houžvák neboli Houžvovo jezero. Jméno nádrži, budované v letech 1951 a 1952 jako zásobárna užitkové vody pro továrnu, dal František Houžva, který řídil postup prací včetně činnosti brigádníků.
Zpět na Dějiny Velešína
logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Mapotip)

logo-munipolisPředpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi logo-sosvel logo-koupaliste