Nedivte se, když přijedou hasiči, aneb First Responder v akci
Karel Klein (2) | 11.8.2017 (12:17)
Jak již možná mnozí víte, naše zásahová jednotka hasičů ve Velešíně byla vybavena „Aedéčkem“. AED , což je zkratka pro Automatický Externí Defibrilátor, je přístroj , který pomocí elektrických výbojů může vrátit srdce do jeho normálních pracovních vztahů, v některých případech tedy může zachránit život. Byl nám věnován prostřednictvím Jihočeského kraje pomocí Zdravotnické záchranné služby (dále ZZS). Po důkladném a praktickém školení od ZZS, kterého se účastnili téměř všichni členové naší zásahové jednotky, byl tento přístroj s platností od 1.8. zařazen do výbavy a užívání. Stali jsem se vyškolenými laiky v tomto ohledu. Může se tedy stát, že pokud v našem městě a jeho přilehlém okolí dojde u kohokoliv k srdeční zástavě, můžeme se v jeho blízkosti objevit i my hasiči spolu se ZZS. Povolání jednotky je téměř plně v gesci dispečinku ZZS ( vždy volat 155 ! ), který si s tím v podobě moderních technologií poradí skrze operační středisko jak své tak hasičů. Celý systém se nazývá First Responder. Pro naší jednotku je to zatím velký závazek, jsme sice zařazeni do systému, ale zatím stále plně nefungujeme v režimu jednotek JPO II, do kterého jsme v rámci poplachového plánu vyčleněni. To obnáší mimo jiné nepřetržité držení služby 24 hodin denně a výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu. Úzce je s tímto spjato i předurčení jednotky k výjezdu na dopravní nehodu. Je to věc, o které se momentálně vedou jednání a my sami máme snahu, aby došla ke zdárnému konci. Nemalou úlohu v tom bude mít případně i město Velešín, jako zřizovatel jednotky. Troufám si říci, že to může být do budoucna i jistá služba občanům města v podobě rychlejší zdravotnické pomoci. Držte nám tedy palce, ať se nám podaří všechny požadavky věrně plnit, není a nebude to vždy jednoduché, ale jsme tu „Bližnímu ku pomoci“. Klidný zbytek léta bez požárů, nehod a ve zdraví přejí hasiči Velešín.
Přihlásit a odpovědět