AKTUÁLNÍ INFORMACE
Městský úřad


Informace - vodné + stočné pro rok 2018

17.1.2018

Vodné - 43,45 Kč/m3, stočné - 37,01 Kč/m3. Ceny jsou včetně DPH.


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2018

1.1.2018

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2018 byl stanoven ve výši 660 Kč/osobu).


INFORMACE

15.11.2017


Pečovatelské byty Krumlovská čp. 144


V září 2017 byla dokončena stavba pečovatelských bytů v ulici Krumlovská čp. 144, Velešín.

Od prosince 2017 budou nové byty obsazovány nájemníky.

Stále je však možné podávat žádosti o přidělení bytu 1 + kk a 2 + kk (30 - 45 m2). Měsíční nájemné je bez služeb stanoveno ve výši 50 Kč/m2.

Žádosti o přidělení pečovatelských bytů mohou zájemci podávat přímo na Správě majetku města Velešín, s.r.o., Náměstí 131, Velešín, kde jim budou poskytnuty další podrobné informace ohledně bydlení v novém domě čp. 144.


Karel Krejčí - jednatel

602 379 331

 Všem zájemcům o palivové dřevo

20.10.2017

Vzhledem k situaci (zablokování obecních lesů kvůli církevním restitucím) nebudeme pravděpodobně moci přijímat žádosti našich občanů o prodej palivového dřeva. Hledali jsme cestu, jak v této situaci vyjít lidem vstříc.

Díky pochopení revírníka LČR se podařilo vyjednat tuto možnost.

Obyvatelé Velešína a osad si mohou na podatelnu města podat jako obvykle žádost o palivové dřevo samovýrobou, v  množství max. 10 m3 na osobu. Tyto  žádosti  budou  dle pořadí  předávány  revírníkovi  LČR  a ten vyznačí žadateli místo samovýroby palivového dřeva. Cena za 1m3 dřeva je 430 Kč včetně DPH (275,20 Kč za prostorový metr – prm). Platba bude přímo revírníkovi LČR, město je pouze prostředník pro administraci žádostí.

Podání žádosti neodkládejte, první samovýroby mohou být zahájeny již v listopadu tohoto roku.

Případné dotazy: Jirka Růžička

                            místostarosta města

                            tel: 739026248

                            email: ruzicka@velesin.cz


11.10.2017

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU LISTOPAD 2017 – BŘEZEN 2018


Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od listopadu 2017 do března 2018 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu:


03. 11. 2017 - pátek

10. 11. 2017 – pátek

16. 11. 2017 – čtvrtek

24. 11. 2017 - pátek

08. 12. 2017 - pátek

05. 01. 2018 - pátek

02. 02. 2018 - pátek

02. 03. 2018 - pátek


Poděkování hasičům

13.9.2017

Na jednání Zastupitelstva města Velešín dne 11. 9. 2017 poděkoval starosta města našim hasičům za pomoc při likvidaci následků živelné pohromy 19. a 20. 8 2017. Zároveň předal zasahujícím hasičům i poděkování, které zaslala Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje - viz dokument.INFORMACE PRO OBČANY - TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

17.1.2017

Občané si mohou vyzvednout nádobu na BIOODPAD. Nádoba je dodávána bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené na Městském úřadě Velešín.

Informace o svozu je uváděna ve zpravodaji a na webových stránkách města.

Číst celé  


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty

3.10.2016

Projekt "Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty" byl podpořen:

a) v rámci GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015 poskytnutí investiční  dotace ve výši 220 000,- Kč za účelem zajištění projektu "Projektová dokumentace pro Komunitní dům pro seniory Velešín",

b) v rámci programu Podpora bydlení, podprogram "Podporované byty 2016", Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 9 mil. Kč.


MěÚ Kaplice - informace ke kontrolám kotlů

3.11.2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Číst celé  


Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266


Chytrá mapa našeho města - Mapová aplikace Velešín

12.3.2016

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za Vaším domem a jak je velký? Zajímají vás omezení z hlediska územního plánování pro konkrétní lokalitu Vašeho města? Zajímá vás, jak Velešín vypadal v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na internetu.

Číst celé  


Dálnice? Jak dál?

23.12.2015


Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně

18.11.2015

Název projektu: Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně

Reg. č. projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01387

Výše dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 23 428 943 Kč

Tento projekt „Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně“ je spolufinancován Evropskou unií


Číst celé  Svoz bioodpadu VelešínOtevřít / uložit dokument (PDF - 194 kB)Dokument PDF

2.10.2014

Podrobnosti k třídění bioodpadu na www.kompostuj.cz .
Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi