AKTUÁLNÍ INFORMACE


Česká pošta - informace

12.12.2018

rubrika: Ostatní

Dne 31. 12. 2018 bude pošta ve Velešíně otevřena pro veřejnost od 8:00 do 11:00 hodin.


10.12.2018

rubrika: Městský úřad

Z provozních a technických důvodů bude Městský úřad Velešín                                               od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018 uzavřen.

Dne 02. 01. 2019 bude z technických důvodů (přechod na nový rok) omezen provoz některých agend.

Videožurnál města Velešín listopad 2018

5.12.2018

rubrika: VideožurnálSběr spacích pytlů a dek

29.11.2018

rubrika: Městský úřad

Město Velešín pomáhá lidem bez domova. Máte doma nepoužívaný spacák nebo deku? Zaneste je do 17. prosince na radnici do kanceláře starosty nebo na tři sběrná místa v Kaplici. Děkujeme.


SVOZ ODPADU - VÁNOCE

28.11.2018

rubrika: Městský úřad

Svoz komunálního a separovaného odpadu ve dnech 24.12.2018 (pondělí, Štědrý den), 25.12.2018 (úterý, vánoční svátek) a 26.12.2018 (středa, vánoční svátek) proběhne beze změny, jako v běžný pracovní den.

 


Dotazník na úroveň sociálních služeb na Kaplicku

21.11.2018

rubrika: Městský úřad

Místní akční skupina Pomalší provádí dotazníkové šetření spokojenosti s úrovní sociálních služeb. Jste spokojeni s kvalitou služeb pro mládež, seniory nebo zdravotně postižené? Prosíme vás o vyplnění! Děkujeme.

Odkaz: https://www.survio.com/survey/d/K9V1O5L3H9L5F4R6T


Oznámení Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

12.11.2018

rubrika: Ostatní

Oprava povrchu silnice III/15610 ve Velešíně (náměstí), která nemohla být z důvodu dostavby autobusového nádraží provedena v 9/2018 a z důvodu vytíženosti zhotovitele akce v 11/2018, bude realizována v dubnu 2019.


Projekt "Autobusové nádraží Velešín"

26.4.2017

rubrika: Městský úřad

Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín

12.9.2018

rubrika: Městský úřad

Cílem projektu "Snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 376 - 377 a č. p. 378 - 379, Velešín" je ušetření energie a snížení emisí skleníkových plynů. 72 domácností bude mít lépe klasifikovanou spotřebu energie. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU PROSINEC 2018 - BŘEZEN 2019

5.11.2018

rubrika: Městský úřad

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od prosince 2018 do března 2019 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu: 

PROSINEC 2018 – 1x měsíčně

Pátek: 7.12.

LEDEN 2019 – 1x měsíčně

Pátek: 4.1.

ÚNOR 2019 – 1x měsíčně

Pátek: 1.2.

BŘEZEN 2019

Pátek: 1.3., 15.3.Domácí hospicová péče

21.8.2018

rubrika: Ostatní

Bližší informace naleznete pod odkazem "Pomoc v mimořádných životních situacích".


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2018

1.1.2018

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2018 byl stanoven ve výši 660 Kč/osobu).


Splatnost poplatku ze psa - 30. 04. 2018.

Splatnost poplatku za komunální odpad - 30. 06. 2018.


Provizorní autobusové nádraží - Velešín

10.4.2018

rubrika: Městský úřad

Dálnice D3 - Třebonín - Kaplice nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště, státní hranice - vizualizace, 2017

27.3.2018

rubrika: Veřejná doprava

https://www.youtube.com/watch?v=1T7xIfWJBXo


Upozornění

22.2.2018

rubrika: Městský úřad

V sekci "projekty, studie" zveřejňujeme návrhy na přemístění památníku obětem světových válek. Kdo má zájem, napište na podatelna@velesin.cz, který projekt se Vám nejvíce líbil.


Informace - vodné + stočné pro rok 2018

17.1.2018

rubrika: Městský úřad

Vodné - 43,45 Kč/m3, stočné - 37,01 Kč/m3. Ceny jsou včetně DPH.


Starší  

logo EU logo MMR


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi