AKTUÁLNÍ INFORMACE


Obec Besednice - nabídka - zájezd do Prahy - muzikál Hallo Dolly

13.1.2017

rubrika: Volný čas


Cestovatelské promítání - 17.1.2017

6.1.2017

rubrika: Volný časVideožurnál města Velešín - prosinec 2016

3.1.2017

rubrika: VideožurnálPoplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2017

1.1.2017

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2017 byl stanoven ve výši 660,- Kč/osobu).


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

rubrika: Městský úřad

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty

3.10.2016

rubrika: Městský úřad

Projekt "Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty" byl podpořen:

a) v rámci GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015 poskytnutí investiční  dotace ve výši 220 000,- Kč za účelem zajištění projektu "Projektová dokumentace pro Komunitní dům pro seniory Velešín",

b) v rámci programu Podpora bydlení, podprogram "Podporované byty 2016", Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 9 mil. Kč.


Videožurnál města Velešín - listopad 2016

5.12.2016

rubrika: Videožurnál


Pozvánka na seminář - Kaplice

2.12.2016

rubrika: Městský úřad

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj

29.11.2016

rubrika: Úřední deska


MěÚ Kaplice - informace ke kontrolám kotlů

3.11.2016

rubrika: Městský úřad

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Číst celé  


OZNÁMENÍ O SVOZU BIOODPADU LISTOPAD 2016 - ÚNOR 2017

19.9.2016

rubrika: Městský úřad

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od listopadu 2016 do února 2017 budou nádoby sváženy v těchto dnech: 11.11.2016, 2.12.2016, 6.1.2017 a 3.2.2017 (pátky).


Svozy září - říjen 2016: 30.9.2016, 14.10.2016 (pátky) a ve čtvrtek 27.10.2016.


Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266


Dálnice? Jak dál?

23.12.2015

rubrika: Městský úřad


Svoz bioodpadu VelešínOtevřít / uložit dokument (PDF - 194 kB)Dokument PDF

2.10.2014

rubrika: Městský úřad

Podrobnosti k třídění bioodpadu na www.kompostuj.cz .
Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi