AKTUÁLNÍ INFORMACE


Dětský den ve Velešíně - 5.6.2016

24.5.2016

rubrika: Volný čas

ČEVAK a.s., České Budějovice - Hodnocení kvality pitné vody pro Velešín

23.5.2016

rubrika: Městský úřad

Oznámení MěÚ Velešín

20.5.2016

rubrika: Městský úřad

Městský úřad Velešín oznamuje, že od 26.5.2016 do 30.5.2016 bude z technických důvodů elektronická podatelna města Velešín mimo provoz.

V těchto dnech bude omezen provoz matriky (vidimace a legalizace), Czech Pointu, pokladny (výběr poplatků) a podatelny.


Koupaliště "Na Skalkách" ve Velešíně - letní kino - hlasování

17.5.2016

rubrika: Volný časVelešín 750 let města - 25.6.2016

17.5.2016

rubrika: Volný čas

Vzpomínka na Prokopa Brázdu - 2.7.2016

17.5.2016

rubrika: Volný čas

Návštěva ležení Lapků od Malše - 18.6.2016

17.5.2016

rubrika: Volný čas

Den řemesel a "Plackobraní" - 11.6.2016

17.5.2016

rubrika: Volný čas


České dráhy - informace o výluce železniční přepravy

9.5.2016

rubrika: Městský úřad

Ve dnech 30. a 31. května 2016 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 196 v úseku Holkov - Včelná. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.


Videožurnál města Velešín - duben 2016

5.5.2016

rubrika: Videožurnál


E.ON - informace pro občany

29.4.2016

rubrika: Městský úřad


Oznámení občanům - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

26.4.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín uzavřelo na základě změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů, s Městem Kaplice veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

Žádosti týkající se silničního hospodářství (např. připojení nemovitostí sjezdy, zvláštní užívání místní komunikace, uzavírky, místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích….) podávejte na odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice.

Veškeré informace o náležitostech k podání a žádosti najdete na webových stránkách Města Kaplice – www.mesto kaplice.cz  - odkaz odbory MěÚ – odbor dopravy a silničního hospodářství. Žádosti podávejte s dostatečným předstihem.


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2016

1.1.2016

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2016 byl stanoven ve výši 600,- Kč/osobu).


UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

13.4.2016

rubrika: Městský úřad

1) Město Velešín připravuje změnu územního plánu č. 3. Do konce května je možné podávat návrhy na změnu územního plánu z řad vlastníků pozemků. Žádosti doručte na podatelnu městského úřadu.

2) Strategický plán rozvoje města

Do 29.4.2016 je možné podávat podněty k zpracovávanému strategickému plánu rozvoje města. Podněty doručte buď na podatelnu městského úřadu nebo na elektronickou adresu: mesto@velesin.cz.Videožurnál města Velešín - březen 2016

31.3.2016

rubrika: Videožurnál


Starší  


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-pomalsi logo-maspomalsi