AKTUÁLNÍ INFORMACE


Psí detektiv - Ztratil se pes Růženka

24.10.2016

rubrika: Ostatní

LETNÍ BRIGÁDA - PLAVČÍK NA KOUPALIŠTI "NA SKALKÁCH" VE VELEŠÍNĚ

18.10.2016

rubrika: Nabídky práce

Podmínka - věk 18 let, dobrý plavec, zdravotní způsobilost. Zaškolíme.

Bližší informace získáte na SMM Velešín, náměstí J.V.Kamarýta 131. Telefon: 602 379 331.


Výsledky voleb do Zastupitelstva krajů (1. tabulka) a do Senátu Parlamentu ČR (2. tabulka) ve Velešíně

18.10.2016

rubrika: Městský úřad

Videožurnál města Velešín - září 2016

5.10.2016

rubrika: Videožurnál


Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty

3.10.2016

rubrika: Městský úřad

Projekt "Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty" byl podpořen:

a) v rámci GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015 poskytnutí investiční  dotace ve výši 220 000,- Kč za účelem zajištění projektu "Projektová dokumentace pro Komunitní dům pro seniory Velešín",

b) v rámci programu Podpora bydlení, podprogram "Podporované byty 2016", Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 9 mil. Kč.


Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

3.10.2016

rubrika: Městský úřad

V příloze je zveřejněn návrh připravované obecně závazné vyhlášky města Velešín o nočním klidu. Případné návrhy na doplnění zasílejte na adresu podatelny města Velešín.

Elektronicky: podatelna@velesin.cz.

Písemně: Městský úřad Velešín,náměstí J.V.Kamarýta 76, 382 32 Velešín.


OZNÁMENÍ O SVOZU BIOODPADU LISTOPAD 2016 - ÚNOR 2017

19.9.2016

rubrika: Městský úřad

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od listopadu 2016 do února 2017 budou nádoby sváženy v těchto dnech: 11.11.2016, 2.12.2016, 6.1.2017 a 3.2.2017 (pátky).


Svozy září - říjen 2016: 30.9.2016, 14.10.2016 (pátky) a ve čtvrtek 27.10.2016.


Koupaliště "Na Skalkách" - informace

5.9.2016

rubrika: Volný čas

Za příznivého počasí bude koupaliště do 16.9.2016 otevřeno 
od 13,00 hodin do 19,00 hodin.


Od 17.9.2016 bude provoz koupaliště ukončen.
Oznámení - upoutávky na kulturní pořady ve Velešíně na Českokrumlovské televizi

15.9.2016

rubrika: Volný čas

Kontakty na zastupitele

13.9.2016

rubrika: Městský úřad

Informace:

v kolonce "Město  Velešín - Zastupitelstvo" jsou nově zveřejněny kontakty na zastupitele města.


Studie připravovaného kolumbária

13.9.2016

rubrika: Městský úřad

Videožurnál města Velešín - červenec - srpen 2016

30.8.2016

rubrika: Videožurnál


CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

19.7.2016

rubrika: Ostatní

Doba nočního klidu

13.7.2016

rubrika: Městský úřad

Na základě informace náměstkyně ministra vnitra (viz dokument) vyzýváme veřejnost a organizátory akcí k zasílání námětů na mesto@velesin.cz. Od 1.10.2016 již nebude možné udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce - výjimečné případy bude možné stanovit pouze v textu obecně závazné vyhlášky.


Vzpomínka na Prokopa Brázdu - audio

11.7.2016

rubrika: Volný čas

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3664561


Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266


Výzva

14.6.2016

rubrika: Ostatní

Prosím poctivého nálezce motorové pily Stihl 026 v lokalitě "stará cesta ke Kozákům", aby kontaktoval majitele na tel. č. 606 380 861.Oznámení občanům - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

26.4.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín uzavřelo na základě změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů, s Městem Kaplice veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

Žádosti týkající se silničního hospodářství (např. připojení nemovitostí sjezdy, zvláštní užívání místní komunikace, uzavírky, místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích….) podávejte na odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice.

Veškeré informace o náležitostech k podání a žádosti najdete na webových stránkách Města Kaplice – www.mesto kaplice.cz  - odkaz odbory MěÚ – odbor dopravy a silničního hospodářství. Žádosti podávejte s dostatečným předstihem.


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2016

1.1.2016

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2016 byl stanoven ve výši 600,- Kč/osobu).


Starší  


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi