AKTUÁLNÍ INFORMACE


UPOZORNĚNÍ - SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

1.6.2017

rubrika: Městský úřad

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2017 ve výši 660 Kč na jednoho poplatníka je splatný do 30.6.2017 (dle Obecně závazné vyhlášky Města Velešín č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad).

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území města vzniká komunální odpad, zejména, která je přihlášena na území města k trvalému pobytu, jakož i ta, která má k nemovitosti nebo její části určené k bydlení na území města právo vlastnické nebo právo užívací (i odvozené) svědčící právu nájemnímu či podnájemnímu a pokud takto nemovitost, či její  část, za účelem pobytu ve městě užívá.

UPOZORŇUJEME, ŽE SLOŽENKY K ÚHRADĚ POPLATKU NEROZESÍLÁME.

Poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ nebo převodním příkazem na č. účtu: 582481309/0800, který je veden u České spořitelny, a.s., ve Velešíně. Variabilní symbol uveďte ve tvaru: číslo popisné a koncové č. 4.

Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem.

    
Pozvánka na divadlo - Hrad Pořešín 7.7.2017

19.6.2017

rubrika: Volný časSportovní seniorské hry v Kaplici

15.6.2017

rubrika: Volný čas

Ztracený kocour

14.6.2017

rubrika: Ztráty a nálezy

Ztratil se zrzavý kocour. Pokud by ho někdo viděl, podejte informaci na MěÚ - 380331541.


Kulturní rok 2017 - Novohradsko - Doudlebsko

9.6.2017

rubrika: Volný čas

Videožurnál města Velešín květen 2017

7.6.2017

rubrika: Videožurnál


Bezplatná insolvenční poradna Český Krumlov

1.6.2017

rubrika: Ostatní

Koupaliště "Na Skalkách"

29.5.2017

rubrika: Volný čas

Otevřeno od 1.6.2017.

Provozní doba v červnu.

V případě příznivého počasí bude otevřeno: ve všední dny od 13.00 do 20.00 hod

                                                                       o víkendech   od 10.00 do 20.00 hod

Bazénová voda je vyhřívána na teplotu 23 - 24 °C.

Kontaktní telefon koupaliště:                 723 680 750.

Karel Krejčí - jednatel SMM:            602 379 331.


Bližší informace ke koupališti najdete v sekci - Volný čas - koupaliště.


JIKORD s.r.o. - Představení produktu IDS JK

25.5.2017

rubrika: Veřejná doprava

JIKORD s.r.o. informuje o nově vzniklém a již plně funkčním projektu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. V rámci tohoto projektu IDS JK můžete od 1. ledna 2017 cestovat s časovou jízdenkou, a to do 20 km od Českých Budějovic s postupným rozšiřováním území. S jedním jízdním dokladem můžete využívat vlaky, autobusy i MHD.

Pravidelné cestující odmění nižšími cenami a sníží tak výdaje na dopravu. 

V případě jakýchkoliv nejasností můžete nahlédnout na webové stránky www.idsjk.cz, kde najdete veškeré potřebné informace a kontakty.


 


Svatovítské varhany

17.5.2017

rubrika: Volný čas

Probíhá sbírka na stavbu nových svatovítských varhan.

Bližší informace na webových stránkách: http://www.svatovitskevarhany.com/cs


Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2017

1.1.2017

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2017 byl stanoven ve výši 660 Kč/osobu).


HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU ÚNOR 2017 – PROSINEC 2017

26.1.2017

rubrika: Městský úřad

Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od února 2017 do prosince 2017 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu:

ÚNOR – BŘEZEN – 1x měsíčně

Pátek: 3.2., 3.3.

 

DUBEN – ŘÍJEN – 1x týdně – každý pátek

První svoz: 7.4.

Poslední svoz: 27.10.

 

LISTOPAD – PROSINEC – 1x měsíčně

Pátek: 10.11., 8.12.INFORMACE PRO OBČANY - TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

17.1.2017

rubrika: Městský úřad

Občané si mohou vyzvednout nádobu na BIOODPAD. Nádoba je dodávána bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené na Městském úřadě Velešín.

Informace o svozu je uváděna ve zpravodaji a na webových stránkách města.

Číst celé  


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

rubrika: Městský úřad

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty

3.10.2016

rubrika: Městský úřad

Projekt "Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty" byl podpořen:

a) v rámci GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015 poskytnutí investiční  dotace ve výši 220 000,- Kč za účelem zajištění projektu "Projektová dokumentace pro Komunitní dům pro seniory Velešín",

b) v rámci programu Podpora bydlení, podprogram "Podporované byty 2016", Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 9 mil. Kč.Partnerství v projektu - ZUŠ Velešín

30.6.2016

rubrika: Městský úřad

Město Velešín  je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"
RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266


Starší  


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi