AKTUÁLNÍ INFORMACE


Informace - vodné + stočné pro rok 2018

17.1.2018

rubrika: Městský úřad

Vodné - 43,45 Kč/m3, stočné - 37,01 Kč/m3. Ceny jsou včetně DPH.Poplatek za komunální odpad a ze psa na rok 2018

1.1.2018

rubrika: Městský úřad

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a ze psa lze platit
bankovním převodem na účet č.: 582481309/0800.


VS pes: (č. známky)2 - (u dvou a více psů jednoho majitele stačí uvést číslo jedné známky),

VS odpad: (č. domu)4 - (poplatek za KO na rok 2018 byl stanoven ve výši 660 Kč/osobu).


Videožurnál města Velešín prosinec 2017

2.1.2018

rubrika: Videožurnál


Nabídka na přivýdělek roznáškou Deníku

2.1.2018

rubrika: Nabídky práce

Nová stanoviště kontejnerů na separovaný odpad ve Velešíně

20.12.2017

rubrika: Ostatní

Změna jízdních řádů vlaků na tratích 195 a 196

6.12.2017

rubrika: Veřejná doprava

K 10. 12. 2017 dochází ke změnám jízdních řádů vlaků. Na tratích 195 a 196 dochází k následujícím změnám:

1)      Vedení doplňkových osobních vlaků České Budějovice – Loučovice v pracovní dny a v letní sezóně denně z Českých Budějovic v 9:10, 13:10 a 17:10, z Loučovic v 11:12, 15:12 a 17:12. Bohužel není možné tyto vlaky protáhnout až na Lipno (není čas na obrat soupravy).

2)      Zlepšení ranního a večerního spojení, odstranění omezení jízdy v sobotu/neděli

3)      Večerní vlak do Horního Dvořiště pojede nově později o víkendech, po 23. hodině, aby byl vytvořen přípoj k rychlíku z Prahy, v pracovní dny se zatím nechává časová poloha po 22:45 (odvoz z večerních směn).

4)      Zastavení expresních vlaků v Horním Dvořišti.

5)      Mírné změny v minutových polohách v mezistátních osobních vlacích České Budějovice – Linz, které z důvodů dodržení přestupních vazeb v Českých Budějovicích a Linci musí projet vybrané zastávky, dopravní obslužnost těchto zastávek je zajištěna osobními vlaky do Loučovic.

 

Ve všech vlacích platí jízdenka Jikord plus http://www.jihoceskajizdenka.cz/ , v úseku Velešín – České Budějovice rovněž tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje http://www.idsjk.cz/.

 


REŽIM ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK

20.12.2017

rubrika: Ostatní

Dům pro seniory ve Velešíně

6.12.2017

rubrika: Ostatní

Město Velešín nabízí pobyt v zcela novém domě s pečovatelskou službou (externí na objednávku) na neurčito pro seniory s možností levného nájmu.

Číst celé  


INFORMACE

15.11.2017

rubrika: Městský úřad


Pečovatelské byty Krumlovská čp. 144


V září 2017 byla dokončena stavba pečovatelských bytů v ulici Krumlovská čp. 144, Velešín.

Od prosince 2017 budou nové byty obsazovány nájemníky.

Stále je však možné podávat žádosti o přidělení bytu 1 + kk a 2 + kk (30 - 45 m2). Měsíční nájemné je bez služeb stanoveno ve výši 50 Kč/m2.

Žádosti o přidělení pečovatelských bytů mohou zájemci podávat přímo na Správě majetku města Velešín, s.r.o., Náměstí 131, Velešín, kde jim budou poskytnuty další podrobné informace ohledně bydlení v novém domě čp. 144.


Karel Krejčí - jednatel

602 379 331

 


Všem zájemcům o palivové dřevo

20.10.2017

rubrika: Městský úřad

Vzhledem k situaci (zablokování obecních lesů kvůli církevním restitucím) nebudeme pravděpodobně moci přijímat žádosti našich občanů o prodej palivového dřeva. Hledali jsme cestu, jak v této situaci vyjít lidem vstříc.

Díky pochopení revírníka LČR se podařilo vyjednat tuto možnost.

Obyvatelé Velešína a osad si mohou na podatelnu města podat jako obvykle žádost o palivové dřevo samovýrobou, v  množství max. 10 m3 na osobu. Tyto  žádosti  budou  dle pořadí  předávány  revírníkovi  LČR  a ten vyznačí žadateli místo samovýroby palivového dřeva. Cena za 1m3 dřeva je 430 Kč včetně DPH (275,20 Kč za prostorový metr – prm). Platba bude přímo revírníkovi LČR, město je pouze prostředník pro administraci žádostí.

Podání žádosti neodkládejte, první samovýroby mohou být zahájeny již v listopadu tohoto roku.

Případné dotazy: Jirka Růžička

                            místostarosta města

                            tel: 739026248

                            email: ruzicka@velesin.cz


11.10.2017

rubrika: Městský úřad

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU LISTOPAD 2017 – BŘEZEN 2018


Oznamujeme občanům, kteří využívají nádoby na bioodpad, že v období od listopadu 2017 do března 2018 budou nádoby sváženy dle uvedeného harmonogramu:


03. 11. 2017 - pátek

10. 11. 2017 – pátek

16. 11. 2017 – čtvrtek

24. 11. 2017 - pátek

08. 12. 2017 - pátek

05. 01. 2018 - pátek

02. 02. 2018 - pátek

02. 03. 2018 - pátekPoděkování hasičům

13.9.2017

rubrika: Městský úřad

Na jednání Zastupitelstva města Velešín dne 11. 9. 2017 poděkoval starosta města našim hasičům za pomoc při likvidaci následků živelné pohromy 19. a 20. 8 2017. Zároveň předal zasahujícím hasičům i poděkování, které zaslala Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje - viz dokument.


Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

4.7.2017

rubrika: Ostatní

Loni občané odevzdali k recyklaci 336 televizí, 164 monitorů a 10 207,84 kg drobného elektra


Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.


Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 336 televizí, 164 monitorů a 10 207,84 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 316,20 MWh elektřiny, 19 083,48 litrů ropy, 1 330,11 m3 vody a 9,73 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 63,58 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
274,46 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.Svatovítské varhany

17.5.2017

rubrika: Volný čas

Probíhá sbírka na stavbu nových svatovítských varhan.

Bližší informace na webových stránkách: http://www.svatovitskevarhany.com/cs


INFORMACE PRO OBČANY - TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

17.1.2017

rubrika: Městský úřad

Občané si mohou vyzvednout nádobu na BIOODPAD. Nádoba je dodávána bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené na Městském úřadě Velešín.

Informace o svozu je uváděna ve zpravodaji a na webových stránkách města.

Číst celé  


Nadace ČEZ - Oranžový přechod

24.11.2016

rubrika: Městský úřad

V rámci dotací Nadace ČEZ "Oranžový přechod - bezpečnost a ochrana dětí a mládeže" má Velešín osvětlený přechod pro chodce v ulicích  V Domkách a Krumlovská. Nadace podpořila vyžádaný projekt částkou ve výši 120 000,- Kč.

oranžový přechod 1oranžový přechod 2


Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty

3.10.2016

rubrika: Městský úřad

Projekt "Komunitní dům pro seniory Velešín - pečovatelské byty" byl podpořen:

a) v rámci GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 265/2015/ZK-18 ze dne 24.9.2015 poskytnutí investiční  dotace ve výši 220 000,- Kč za účelem zajištění projektu "Projektová dokumentace pro Komunitní dům pro seniory Velešín",

b) v rámci programu Podpora bydlení, podprogram "Podporované byty 2016", Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 9 mil. Kč.Starší  


Mapová aplikace našeho města (Geosense)Předpověď počasí
Dlouhodobá předpověď počasí

logo-engel logo-eon logo-sdh-velesin logo-pratelevelesina logo-hradynamalsi logo-cevak logo-pomalsi logo-maspomalsi